Upravit stránku

Aktuality

Europoslanec Tomáš Zdechovský ocenil investice do ekologizace provozu EOP

Osobní návštěva Tomáše Zdechovského měla za cíl vidět na vlastní oči nejkomplexnější obnovu teplárny v ČR. Zároveň se vedla diskuze o energetické nezávislosti regionu a možnosti zásobovat strategickou infrastrukturu v době případného blackoutu.

Václav Pašek v pořadu Host dne na V1

Energetická bezpečnost, možnost dodávek elektřiny v ostrovním provozu i budoucnost v oblasti energetického využití odpadů, to byly témata rozhovoru Kateřiny Dufkové s výkonným ředitelem EOP.

Šest desetiletí fungování nadčasového teplárenského projektu

Redakce týdeníku Hradečák shrnula velmi povedeně téměř 60 let provozu kogeneračního zdroje v Opatovicích nad Labem.

Modernizace EOP je mezi nominovanými na Projekt roku 2016

Teplárenské sdružení ČR ocení už popatnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo ve 3 kategoriích vybráno 10 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 8 miliard korun.

První čtvrtletí přineslo průměrné dodávky tepla, pro odběratele bude důležitý konec roku.

Začátek roku 2017 lze hodnotit z pohledu teplot jako průměrný, po studeném lednu následoval průměrný únor a teplotně nadprůměrný březen.

ERÚ varuje před podomními prodejci tepla

Energetický regulační úřad (ERÚ) upozornil na podomní prodej tepelné energie. Ve výpočtu porovnávané ceny za teplo např. často chybí kalkulace nákladů na údržbu tepelného čerpadla.

Spolehlivost dodávek a energetická bezpečnost jsou našimi prioritami

Výsledkem realizace Ekologického programu je snížení objemu vypouštěných emisí pod limity, které stanovuje platná legislativa.

Část energie z opatovické elektrárny by mohla být v budoucnu z odpadů (ČRo Pardubice)

Uhelná elektrárna v Opatovicích nad Labem by v budoucnu mohla spalovat i odpady. V současné době z hnědého energetického uhlí vyrábí a dodává tepelnou energii a teplou vodu do Pardubic i sousedního Hradce Králové.

Premiér Bohuslav Sobotka zdůraznil energetickou bezpečnost jako jednu z priorit současné vlády

Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů.

Komise životního prostředí z Pardubic ocenila investice do ekologizace EOP

Setkání vedení EOP se zástupci komise pro životní prostřední města Pardubic přineslo shodu nad dalšími prioritami v energetické bezpečnosti a nakládání s odpady v regionu.

Rozhovor nejen o Ekologickém programu s výkonným ředitelem EOP

Jak nejkomplexnější obnova teplárny v ČR probíhala, nám přiblížil výkonný ředitel EOP, Ing. Václav Pašek.

Tradiční partnerství bylo opět po roce stvrzeno předáním šeku

Podpora Východočeského divadla vychází z dlouhodobé strategie financování regionálních projektů a institucí, se kterými EOP spolupracuje.

Spustili jsme webovou prezentaci Průmyslové zóny Opatovice

Kompletní informace o projektu IPO OPATOVICE (Industrial Park Opatovice) naleznete od této chvíle na samostatném webu.

I díky EOP najdete na 36 místech v městských lesích poutače s pověstmi z hradeckých lesů

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí.

V roce 2017 plánuje EOP investovat stovky milionů korun

Více než 300 milionů korun bude investováno z velké části do zdroje, necelých 90 milionů korun je alokováno na projekty spojené s obnovou a rozvojem distribuční soustavy.

ERÚ vypíše do konce roku podporu pro převážnou většinu KVET

Předsedkyně ERÚ uvedla, že úřad do konce roku vypíše podporu i převážné většině kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Jde o zdroje spuštěné do roku 2012, které podle ní tvoří až 95 procent KVET.

Nejkomplexnější obnova teplárny byla úspěšně dokončena

S koncem roku 2016 byl dokončen jeden ze strategických milníků EOP, který ukazuje dlouhodobou stabilitu tohoto tradičního východočeského zdroje a především snahu o připravenost na dodávky i budoucím generacím odběratelů.

Cena tepla z EOP bude i v roce 2017 nižší než je celorepublikový průměr

Elektrárny Opatovice od 1. 1. 2017 upravují cenu tepla tak, aby lépe odpovídala nákladům na jeho pořízení a zvýhodňovala odběratele, kteří efektivně využívají sjednaný maximální výkon.

Aktualizace obchodních podmínek

Důvodem úpravy obchodních podmínek jsou změny právních předpisů.

Teplárenské sdružení apeluje na dokončení rozpracovaných notifikací ERÚ

Jedná se především o podporu pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET, kogenerace).