Upravit stránku

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. bude řídit veškeré své činnosti takovým způsobem, aby v nejvyšší možné míře zajistila bezpečné a zdravé pracovní prostředí, založené na bezpečných postupech práce a na bezpečném návrhu, výstavbě, provozu, údržbě a odstavování zařízení současně s dodržováním veškerých legislativních požadavků.

Naše zodpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví vůči našim akcionářům, sousedům, zaměstnancům, dodavatelům a veřejnosti se stanou nedílnou součástí činností a povinností našich zaměstnanců a dodavatelů pracujícím v elektrárně nebo na systémech rozvodů tepla.

Budeme provozovat naše zařízení v souladu s požadavky specifikace OHSAS 18001 tak, abychom zajistili systémovou identifikaci, hodnocení a řízení zdravotních a bezpečnostních rizik pro osoby nacházející se v našich provozech a prostorách.

Výkonnost systému BOZP a cíle a zlepšování v této oblasti budou stanovovány a sdělovány.

Hodnocení cílů a zlepšení v oblasti BOZP bude pravidelně prováděno a přezkoumáváno za účelem kontinuálního zlepšování bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

Ke stažení

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.