Upravit stránku

Centrální zásobování teplem (CZT) je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno centrálně v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů.

Ekvivalentem CZT je pojem dálkové vytápění, který ještě lépe definuje distribuci tepelné energie z jejich zdroje, Elektrárny Opatovice, a.s.

Teplárenskou soustavu tvoří celkem téměř 310 km tepelných sítí. Podrobnější specifikaci distribuční soustavy naleznete ZDE.

Výhody CZT

CZT přináší řadu výhod, z nichž největší je přínos z hlediska ekologie. Díky teplárenské soustavě EOP se v regionu Hradec Králové - Pardubice - Chrudim podařilo výrazně snížit počet malých lokálních kotelen, které emisemi z nízkých komínů zatěžovaly své okolí.

Výroba tepla centrálním způsobem též umožňuje využít různé zdroje energie - různá paliva, energii ze spalování odpadů, společnou výrobu elektřiny a tepla. Účinnost paliva je v centrálních zdrojích využita efektivněji.

Teplárenská soustava zajišťuje i bezpečnost dodávek tepla - zdroje jsou vzájemně zástupné a různost způsobu výroby tepla v jednotlivých zdrojích zaručuje dodávky i v případě nedostatku některého paliva.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.