Upravit stránku

Elektrárny Opatovice podporují Východočeské divadlo Pardubice

Tradičně na začátku roku se Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) staly významným dárcem v oblasti kultury.

Rok po zahájení projektu ekologizace ukončily Elektrárny Opatovice jeho první etapu. Do provozu byl uveden kompletně zrekonstruovaný kotel K6 a jeho zcela nový filtr pevných částic. V projektu, díky kterému dojde k dalšímu snížení emisí oxidu dusíku, síry a prachových částic bude proinvestováno 2,7 miliardy korun.

V celkovém pohledu dojde během let 2015 a 2016 ke kompletní rekonstrukci 4 kotlů, budou postaveny 4 nové filtry pevných částic a 2 linky odsíření. „Takto masivní rekonstrukce hnědouhelného kogeneračního zdroje nemá v rámci ČR obdoby. Naším cílem je modernizovat jednotlivé výrobní celky tak, abychom byly schopni efektivně a maximálně ekologicky fungovat i pro další generace našich odběratelů,“ říká Václav Pašek, výkonný ředitel EOP.

Právě na ekologický aspekt klade EOP důraz. Vhodným příkladem jsou emise prachových částic (TZL), které jsou v současnosti nejvíce medializovány. „EOP již v současné době plní limity prachu platné od 1.1. 2020, tedy 20 mg/m3, přičemž současný limit stanovuje horní hranici 100mg/m3. Díky investicím do ekologizace dojde k dalšímu snížení. Pokles hodnot v porovnání s dnešními limity u oxidu dusíku předpokládáme 60%, u oxidu síry až 67%.“ doplnil Václav Pašek.

Martin Sýkora

tiskový mluvčí