Upravit stránku

Rekonstrukce komína EOP přinesla zajímavou podívanou

Projekt rekonstrukce hlavního komína by se neobešel bez pomoci vrtulníku. Ten musel ze 135 m vysoké dominanty EOP sundat starý konfuzor, jenž bude během srpna nahrazen novým.
Ekologický program, jehož součástí jsou 4 menší projekty, běží podle plánu. V celkovém pohledu dojde v letošním roce ke kompletní rekonstrukci 4 kotlů, budou postaveny 4 nové filtry pevných částic a 1 linka odsíření včetně rekonstrukce hlavního komína. Druhá linka odsíření bude uvedena do provozu v roce 2016. "Takto masivní rekonstrukce hnědouhelného kogeneračního zdroje nemá v rámci ČR obdoby. Cílem EOP je modernizovat jednotlivé výrobní celky tak, aby byly schopny efektivně a maximálně ekologicky fungovat i pro další generace odběratelů," říká Václav Pašek, výkonný ředitel EOP.

Právě na ekologický aspekt klade EOP důraz. Vhodným příkladem jsou emise prachových částic (TZL), které jsou v současnosti nejvíce medializovány. EOP již v současné době plní limity prachu platné od 1.1. 2020, tedy 20 mg/m3, přičemž současný limit stanovuje horní hranici 100mg/m3. "Díky investicím do ekologizace dojde k dalšímu snížení. Pokles hodnot v porovnání s dnešními limity u oxidu dusíku předpokládáme 60%, u oxidu síry až 67%," dodává Václav Pašek.