Upravit stránku

Řešíte vytápění vašeho objektu, ale nemáte dostatek informací o centrálním zásobování teplem (CZT)? Oslovte naše odborníky ve vaší lokalitě. Pro zjednodušení jsme pro Vás připravili 5 důvodů, proč být s námi:

Vaše nejčastější dotazy

KDO ZAJIŠŤUJE OPRAVY A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ?
Servis a opravy zařízení ve vlastnictví EOP zajišťuje naše společnost, od veškerého technologického zařízení až po napojení na otopnou soustavu budovy (potrubí CZT, předávací/směšovací stanice). Odběratel tak dostává plnou službu dodávky tepelné energie se zajištěným servisem 24 hodin, 7 dní v týdnu.

JAK VYSOKÁ JE INVESTICE DO NOVÉ PŘÍPOJKY CZT?
Výše investice je dána konkrétními podmínkami připojení. Přestože dle platné legislativy hradí novou přípojku zákazník, nabízí EOP finanční účast na vybudování
přípojky dle parametrů nového připojení.

JAKÁ JE CENA TEPLA Z CZT A JAK SE URČUJE?
Cena tepla z CZT je stanovena pro daný rok dle úrovně předání. Platné ceny najdete na našich webových stránkách. Cenu si EOP nemůže stanovit libovolně, ale je regulována věcným usměrňováním na základě platné legislativy (ERÚ). Cena tepla od EOP patří mezi teplárnami v ČR dlouhodobě k nejnižším.

JE CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM BEZPEČNÉ A EKOLOGICKÉ?
Provozovatel CZT splňuje bezpečnostní předpisy a dodržuje moderní technické standardy. Protože médiem pro dodávku energie je horká voda, nehrozí odběratelům ze soustavy únik škodlivých nebo výbušných látek ani emise znečišťující ovzduší. Zdroj EOP musí plnit přísné ekologické emisní limity, jejichž dodržování je průběžně kontrolováno. Kogenerační výroba patří k velmi efektivním, protože ke vzniku dvou energií, elektřiny a tepla, využívá jednoho paliva. Z pohledu stability je také dobré zmínit záložní zdroje, které jsou schopny zajistit dodávku tepla, i když je hlavní zdroj EOP mimo provoz.

JE PROVOZ ZDROJE TEPLA Z KLASICKÉ ELEKTRÁRNY DLOUHODOBĚ PERSPEKTIVNÍ?
Zásobování teplem z EOP má více než 40letou tradici. V současné době jsou zajištěny dlouhodobé dodávky paliva na cca 20 let především z vlastních zdrojů. Dochází k modernizaci elektrárny, která zvyšuje životnost zařízení a umožní plnit stanovené emisní limity v následujících letech. Díky tomu je EOP dlouhodobě stabilní zdroj nejenom tepelné energie bez prudkých výkyvů v dodávkách.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.