Upravit stránku

Jak můžeme v budoucnu energeticky využít odpady?

Uvědomujeme si, že osvěta je jedním ze základních stavebních kamenů naší komunikace. Proto vznikl seriál Teplo v kostce, jehož cílem je ukázat jednoduchou a krátkou formou jednotlivé výrobní celky Elektrárny Opatovice. Dozvíte se tak například, jaký je rozdíl mezi uhlím určeným pro domácnosti a energetickým uhlím pro průmysl, nebo jak vzniká pára a jaké médium je v distribuční soustavě. Vynecháno není ani téma ekologie nebo vedlejší energetické produkty.

V tomto aktuální díle se věnujeme problematice energetického využití odpadů.

Sledujte nás a těšte se na další díly.

Elektrárny Opatovice, a. s. si plně uvědomují směřování legislativy EU, respektive ČR v odpadovém hospodářství. Vláda schválila v květnu 2015 věcný záměr nového zákona o odpadech, podle kterého bude od roku 2024 platit zákaz ukládat směsný komunální odpad a další jinak využitelné odpady na skládky. Plán odpadového hospodářství určuje směr a do budoucna nás zavazuje v daleko větší míře energeticky využívat směsný komunální odpad. Toto by mohla být alternativa k v současnosti využívanému palivu. Vše je zatím ve fázi posuzování, nikoliv konkrétního projektu. Výhodnost lokality EOP zohledňuje platná Územní energetická koncepce města Pardubic.

Další díly seriálu Teplo v kostce: