Upravit stránku

I. Úspory energie v EOP Distribuce, a.s. v období 2023-2025

Dne 5.5.2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu I. výzvu na podporu modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění v průmyslu z Národního plánu obnovy.

 

Cílem výzvy „Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění – I. výzva“ je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.  Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy („NPO“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 2. 2021.

Název aktivity: 2.3.2. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

Komponenta:   2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Projekt, na který EOP Distribuce, a.s (dále DTO) podala žádost o podporu do výše uvedené výzvy, má název:

 

I. Úspory energie v EOP Distribuce, a.s. v období 2023-2025

 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 28. 4. 2023, vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vlastník komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie Národního plánu obnovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 118723/23/61500.

Popis projektu
  • Jaký problém projekt řeší?

V případě současných rozvodů v klasickém provedení s uložením nejčastěji v neprůlezném topném kanále, je s ohledem na stáří a poškození rozvodů tepla a jejich izolací, výše tepelných ztrát neúměrně vysoká. Rekonstrukce vybraných primárních i sekundárních úseků rozvodů tepla převážně za předizolované potrubí je nanejvýš žádoucí. To platí i u morálně opotřebovaných a stářím dožitých technologií předávacích stanic. I přes pečlivý servis nelze s rozumnou nákladovostí potrubní úseky a předávací stanice dlouhodobě provozovat. Stav vybrané infrastruktury je pro předepsaný komfort služby v delším horizontu neudržitelný.

Vybrané úseky horkovodního a teplovodního potrubí, potrubí teplé vody a předávací stanice jsou součástí soustavy zásobování teplem DTO v katastrech měst Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a obcí Srch a Čeperka. Zdrojem tepla pro všechny dotčené rozvody tepla a předávací stanice je Elektrárna Opatovice.

 

  • Jaké jsou příčiny problému?

- stáří a poškození rozvodů tepla

- morální opotřebovaní a stářím dožité technologie předávacích stanic

 

  • Co je cílem projektu?

Cílem rekonstrukcí je účelově snižovat ztráty tepla na potrubních rozvodech a technologiích předávacích stanic a zároveň eliminovat poruchové a havarijní stavy. Snížení ztrát tepla bude dosaženo zlepšením tepelné izolace potrubí, zkrácením délky rozvodů a optimalizací dimenzí vybraných úseků potrubních rozvodů.

Stejně tak u vybraných předávacích stanic dojde při rekonstrukci k optimalizaci nově navržené technologie na základě reálných tepelných bilancí odběrů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Eliminace poruchových stavů nebo havárií bude dosaženo kvalitním provedením rozvodů a způsobem jejich vedení a uložení.

 

  • Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

- Dosažení energetických úspor a snížení ztrát tepla

- Zrekonstruované potrubní vedení

- Zrekonstruované předávací stanice

 

  • Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Předmětem žádosti o podporu je celkem 12 dílčích akcí s cílem dosažení energetických úspor snížením ztrát tepla:

- Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních potrubních systémů v kanálovém provedení za nové, provedené z předizolovaného potrubí, se týká celkem 7 akcí v celkové délce trasy potrubí cca 1 710bm.

- Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních potrubních systémů v nadzemním provedení za nové, rovněž nadzemní, se týká celkem 1 akce v celkové délce trasy potrubí cca 36bm.

- Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních potrubních systémů v bezkanálovém provedení za nové, provedené z předizolovaného potrubí, se týká celkem 1 akce v celkové délce trasy potrubí cca 374bm.

- Návrh na snížení ztrát tepla pomocí rekonstrukce technologie předávací stanice se týká celkem 3 předávacích stanic.

Tyto rekonstrukce budou probíhat postupně v letech 2023 až 2025.

 

  • Jaký je předpokládaný dopad projektu na životní prostředí a na zdraví lidí?

Projekt má velmi pozitivní dopad na životní prostředí z hlediska významného množství energetických úspor. Realizace energetických úspor, které jsou předmětem projektu, velmi významně zlepší technický stav řešených rozvodů v dotčených lokalitách.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení primární energie o 14 359,14 [GJ/rok], tj. o 20,62 % a tím i ke snížení emisí CO2 o 857,77 [t CO2/rok].

 

  • Jaké jsou předpokládané výdaje na projekt a jaká bude podpora?

Předpokládané výdaje na rekonstrukci 12 dílčích akcí budou cca 83,0 mil. Kč bez DPH. Míra podpory je poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.

 

 

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti