Upravit stránku

Ceny a obchodní podmínky

EOP Distribuce, a.s. účtuje ve dvousložkových cenách. Tato forma, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou, mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo. Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžný ve většině států Evropské unie a výrazně přispívá k zpřehlednění finančních vztahů mezi výrobcem/distributorem tepla a jeho odběrateli.

Mimosoudní řešení sporů

Zákazník jasně ví, za co platí

Náklady na výrobu tepelné energie lze rozdělit do dvou skupin. Stálé náklady, které souvisí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnné náklady, jejichž výše se odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ tepla. Vzdáleně lze stálé náklady přirovnat k telefonnímu paušálu a proměnné náklady k hovornému.

Náklady proměnné

(vlastní výroba tepelné energie)

 • Náklady na palivo
 • Přikoupená tepelná energie
 • Voda pro doplňování
 • Elektrická energie pro distribuci
 • Náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě
 • Poplatky za emise

Náklady stálé

(připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí)

 • Odpisy zařízení
 • Náklady na údržbu a opravy zařízení
 • Mzdové náklady
 • Odbytové náklady
 • Ostatní režie

Dvousložková cena tyto 2 druhy nákladů odděluje. Ve stálé složce zákazník platí za připojení k tepelné soustavě a zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla, a tedy i dimenzování rozvodů, má průmyslový objekt a jinou například bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit technologii dodávek, a tím i cenu, potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.

Způsob účtování ve dvousložkových cenách nijak nesouvisí s růstem cen tepla. Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměrňovaným cenám a jejich růst kontroluje Energetický regulační úřad.

Hlavní výhody dvousložkové ceny

Odstranění cenových znevýhodnění

Jednosložková cena přinášela v případě velmi chladného počasí zisky dodavateli a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí se nevýhodný poměr obrátil. Dvousložková cena znamená spravedlivý způsob vyúčtování služeb.

Zprůhlednění tvorby cen pro zákazníky

Odběratel přesně ví, kolik platí za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při rozhodování o novém způsobu vytápění, kdy EOP Distribuce jedná s potenciálními odběrateli zcela otevřeně.

Rovnoměrnější rozložení plateb

Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy v celém období topné sezóny.

Odběratel může racionálním hospodařením ovlivnit výši ceny

Jestliže zákazník spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní hodnotě méně. Umožní tím navíc EOP Distribuci připojit do stávající sítě více odběratelů a tím dále rozložit stálé náklady.

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti