Upravit stránku

Základní ustanovení o jakosti demineralizované vody, vyráběné v chemické úpravně vody Elektrárny Opatovice, a.s. pro napájení technologií elektrárny a jiné účely.

1. Charakteristika

DEMINERALIZOVANÁ VODA je voda vyráběná ionexovou technologií v chemické úpravně vody společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Základním zdrojem je voda z Labe. Demineralizovaná voda se zejména používá jako doplňovací do parovodního okruhu pro vysokotlaké kotle o pracovním tlaku 9,6 MPa.

2. Technické požadavky

Jakost demineralizované vody
Ukazatel Max.Æ
Měrná elektrická vodivost(μS/cm)0,50,2
pH 5-76
obsah SiO2(μg/kg)10020
obsah železa(μg/kg)20020
obsah Ca2+ + Mg2+(μmol/kg)31
CHSK-(Mn)(mg O2/kg)10,5

U demineralizované vody není ověřována její zdravotní nezávadnost, tudíž je použitelná výhradně k technologickým účelům, kde nemůže dojít k ohrožení zdraví obyvatelstva.
Případné další požadavky na jakost dodávané demineralizované vody budou upřesněny na žádost odběratele.

3. Zkoušení

Rozsah a četnost kontroly jakosti demineralizované vody
Ukazatel Minimálně
Měrná elektrická vodivost(μS/cm)kontinuálně
pH 1 x za týden
obsah SiO2(μg/kg)1 x za týden
obsah železa(μg/kg)na požádání
obsah Ca2+ + Mg2+(μmol/kg)na požádání
CHSK-(Mn)(mg O2/kg)na požádání

4. Použití

Demineralizovanou vodu lze použít všude tam, kde jakostní ukazatele, uvedené v oddílu 3 splňují požadavky na jakost vody pro dané použití.

5. Dodávání

Demineralizovaná voda je prodávána výhradně ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Prodej (výdej) osobám a organizacím zajišťuje středisko chemie.
Demineralizovaná voda je plněna pouze do čistých obalů odběratele. Za případné znehodnocení jakosti demineralizované vody znečištěným nebo nevhodným obalem dodavatel neodpovídá.