Upravit stránku

HK, HV F - Rek. mezi TB3366-TB2008

Dne 5.5.2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu I. výzvu na podporu modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění v průmyslu z Národního plánu obnovy.

 

Cílem výzvy „Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění – I. výzva“ je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.  Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy („NPO“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 2. 2021.

Název aktivity: 2.3.2. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

Komponenta:   2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Projekt, na který EOP Distribuce, a.s (dále DTO) podala žádost o podporu do výše uvedené výzvy, má název:

 

HK, HV F - Rek. mezi TB3366-TB2008

 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 4.5.2023, vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vlastník komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie Národního plánu obnovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 119224/23/61500

Popis projektu

  • Jaký problém projekt řeší?

V případě současných rozvodů v klasickém nadzemním provedení je s ohledem na jejich stáří a poškození tepelných izolací, výše tepelných ztrát neúměrně vysoká. Rekonstrukce vybraného primárního úseku rozvodu tepla za předizolované, bezkanálově ukládané potrubí je nanejvýš žádoucí. I přes pečlivý servis nelze s rozumnou nákladovostí potrubní úsek dlouhodobě provozovat. Stav vybrané infrastruktury je pro předepsaný komfort služby v delším horizontu již neudržitelný.

Vybraný úsek horkovodního potrubí je součástí soustavy zásobování teplem DTO v katastru města Hradec Králové. Zdrojem tepla pro dotčený rozvod tepla je Elektrárna Opatovice.

 

  • Jaké jsou příčiny problému?

- stáří a poškození rozvodů tepla

 

  • Co je cílem projektu?

Cílem rekonstrukce je účelově snižovat ztráty tepla na potrubních rozvodech a zároveň eliminovat poruchové a havarijní stavy. Snížení ztrát tepla bude dosaženo zlepšením tepelné izolace, uložením potrubí do zemně a optimalizací dimenze vybraného horkovodního potrubního úseku, mezi technologickými body TB3366 a TB2008.

Eliminace poruchových stavů nebo havárií bude dosaženo kvalitním provedením rozvodů a způsobem jejich vedení a uložení.

 

  • Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

- Dosažení energetických úspor a snížení ztrát tepla

- Zrekonstruované potrubní vedení

  • Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Návrh na snížení ztrát tepla rekonstrukcí původních potrubních systémů v nadzemním provedení 2x DN300 za nové vedené v zemi, provedené z předizolovaného potrubí 2x DN200 v celkové délce cca 135bm.

Rekonstrukce trasy potrubí proběhne v roce 2023.

 

  • Jaký je předpokládaný dopad projektu na životní prostředí a na zdraví lidí?

Projekt má velmi pozitivní dopad na životní prostředí z hlediska významného množství energetických úspor. Realizace energetických úspor, které jsou předmětem projektu, velmi významně zlepší technický stav potrubního úseku mezi technologickými body TB3366 a TB2008.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení primární energie o 1218,82 [GJ/rok], tj. o 23,92 % a tím i ke snížení emisí CO2 o 72,81 [t CO2/rok].

 

  • Jaké jsou předpokládané výdaje na projekt a jaká bude podpora?

Předpokládané výdaje na rekonstrukci akce budou cca 4,26 mil. Kč bez DPH. Míra podpory je poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.

 

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti