Upravit stránku

Praktické informace pro zákazníky

Kdo je a kdo není zákazníkem?

Zákazníkem EOP Distribuce, a.s. (DTO) není každý, i když teplo, které odebírá pochází z námi provozovaného zdroje, Elektráren Opatovice (EOP).

Tento případ se týká především domácností v Hradci Králové.

  • Část odběratelů Hradce Králové zásobuje teplem náš obchodní partner, a to městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
  • Druhou skupinou jsou bytové domy, které spravují společenství vlastníků nebo bytová družstva. S nimi naše společnost EOP Distribuce uzavírá smlouvy na odběr tepla pro všechny jejich spravované objekty.
    • Radiátory a vnitřní tepelné rozvody nejsou tedy v našem v majetku či správě naší společnosti EOP Distribuce, ale příslušných bytových družstev.
    • Náklady na vytápění jednotlivých bytů jsou pak dále rozúčtovány, ale majitel bytu neplatí za dodávky tepla naší společnosti, ale svému správci nebo jím najaté správní firmě. Až tato firma je zpravidla přímým zákazníkem naší společnosti EOP Distribuce.

Koneční odběratelé, tedy zákazníci našich zákazníků, jsou pro nás ale stejně důležití jako ti, se kterými máme uzavřenou smlouvu. Proto nás v případě dotazů neváhejte kontaktovat.

Pravidla pro vytápění - legislativa

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. Otopné období je zde definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. V tomto období se dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Kdo je zodpovědný za vytápění?

Ukazuje se, že zřejmě ne všichni odběratelé tepla a jejich zmocnění zástupci jsou plně seznámeni s ustanoveními platné legislativy a technických předpisů, zejména zákonem č. 177/2006 Sb., který říká, že „za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek.“

Toto nařízení vychází z toho, že již v roce 2001 byla Zákonem o hospodaření energií č. 406/2001 Sb. dána uživatelům tepelné energie povinnost vybavit svoje odběratelské tepelné zařízení regulační technikou. Pro ilustraci uvádíme, že to je ten samý případ jako dodávka elektrické energie. Distributor elektrické energie udržuje svoji rozvodnou síť trvale pod napětím a pouze v případě, že chcete svítit, si pomocí  vypínačem rozsvítíte.

Dodavatelé a výrobci tepelné energie samozřejmě monitorují a pravidelně vyhodnocují předpověď počasí a na jeho vývoj ihned reagují, nutno však říci, že ani předpovědi renomovaných meteorologů nejsou úplně přesné a stává se, že předpověď na příští den se v průběhu odpoledne změní i o 4°C.

Odpojení objektu od soustavy nemusí být levné

V případě změny způsobu vytápění je kromě investičních nákladů na projekt, přívod zdroje energie, nový zdroj vytápění a úpravy ve vytápěném objektu nutné myslet také na zákonem dané náklady na odpojení.

Náklady na provedení změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění spolu s náklady spojenými s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení zahrnují rovněž zůstatkovou cenu tepelné přípojky a předávací stanice evidovanou v účetnictví dodavatele tepelné energie ke dni odpojení od rozvodného tepelného zařízení, pokud slouží k dodávce tepelné energie výhradně tomu, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. V praxi to znamená, že náklady spojené s ukončením odběru ponesete subjekt, který odpojení vyvolal.

Individuální požadavky

Chápeme různorodost složení obyvatelstva i jejich individuální (a často protichůdné) požadavky na optimální tepelnou pohodu v objektu, a proto vám doporučujeme provést nezbytná opatření na patě vašeho odběrního místa, která vám právě v přechodových měsících umožní okamžitou změnu dodávek tepelné energie a úsporu finančních prostředků, které na vytápění vynakládáte, bez ohledu na chování ostatních odběratelů a na průběh dodávek tepelné energie.

Vyhláška č. 194/2007 Sb. v odstavci (5) §2 připouští vytápění i mimo otopné období: „V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.“

Nejde tedy o zahájení plošného vytápění, ale o individuální požadavky jednotlivých majitelů nebo správců objektu, kteří ovšem musejí mít písemný souhlas 2/3 uživatelů bytů.

V přechodných obdobích zachováváme plynulý průběh dodávky tepelné energie tak, aby byla uspokojena potřeba tepla pro nejširší veřejnost a nebytové prostory.

V případě požadavku na přerušení dodávek tepelné energie lze využít zákonem stanovené technické principy. Prostřednictvím statutárních zástupců družstva nebo SVJ lze písemně požádat Obchodní kancelář o uzavření přívodu tepelné energie do objektu.

 

 

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti