Upravit stránku

Praktické informace pro zákazníky

Kdo je a kdo není zákazníkem

Zákazníkem Elektráren Opatovice (EOP) není každý, i když teplo, které odebírá pochází z EOP. Tento případ se týká hlavně domácností v Hradci Králové.

  • Část odběratelů Hradce Králové zásobuje teplem obchodní partner EOP, městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
  • Druhou skupinou jsou bytové domy, které spravují společenství vlastníků nebo bytová družstva. S nimi EOP uzavírá smlouvy na odběr tepla pro všechny jejich objekty.
    • Radiátory a vnitřní tepelné rozvody nejsou v majetku nebo správě EOP, ale příslušných bytových družstev.
    • Náklady na vytápění jednotlivých bytů jsou pak dále rozúčtovávány, ale majitel bytu neplatí za dodávky tepla EOP, ale svému správci nebo jím najaté správní firmě, tj. zákazníkovi EOP.

Koneční odběratelé, tedy zákazníci našich zákazníků, jsou pro nás ale stejně důležití jako ti, se kterými máme uzavřenou smlouvu. Proto nás v případě dotazů neváhejte kontaktovat.

Pravidla pro vytápění

Legislativa

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. Otopné období je zde definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. V tomto období se dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Kdo je zodpovědný za vytápění?

Ukazuje se, že zřejmě ne všichni odběratelé tepla a jejich zmocnění zástupci jsou plně seznámeni s ustanoveními platné legislativy a technických předpisů, zejména zákonem č. 177/2006 Sb., který říká, že „za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek.“

Toto nařízení vychází z toho, že již v roce 2001 byla Zákonem o hospodaření energií č. 406/2001 Sb. dána uživatelům tepelné energie povinnost vybavit svoje odběratelské tepelné zařízení regulační technikou. Pro ilustraci uvádíme, že to je ten samý případ jako dodávka elektrické energie. Distributor elektrické energie udržuje svoji rozvodnou síť trvale pod napětím a pouze v případě, že chcete svítit, si vypínačem otočíte.

Dodavatelé a výrobci tepelné energie samozřejmě monitorují a pravidelně vyhodnocují předpověď počasí a na jeho vývoj ihned reagují, nutno však říci, že ani předpovědi renomovaných meteorologů nejsou úplně přesné a stává se, že předpověď na příští den se v průběhu odpoledne změní i o 4°C.

Individuální požadavky

Chápeme různorodost složení obyvatelstva i jejich individuální (a často protichůdné) požadavky na optimální tepelnou pohodu v objektu, a proto vám doporučujeme provést nezbytná opatření na patě vašeho odběrního místa, která vám právě v přechodových měsících umožní okamžitou změnu dodávek tepelné energie a úsporu finančních prostředků, které na vytápění vynakládáte, bez ohledu na chování ostatních odběratelů a na průběh dodávek tepelné energie.

Vyhláška č. 194/2007 Sb. v odstavci (5) §2 připouští vytápění i mimo otopné období: „V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.“

Nejde tedy o zahájení plošného vytápění, ale o individuální požadavky jednotlivých majitelů nebo správců objektu, kteří ovšem musejí mít písemný souhlas 2/3 uživatelů bytů.

V přechodných obdobích zachová EOP plynulý průběh dodávky tepelné energie tak, aby byla uspokojena potřeba tepla pro nejširší veřejnost a nebytové prostory.

V případě požadavku na přerušení dodávek tepelné energie lze využít zákonem stanovené technické principy. Prostřednictvím statutárních zástupců družstva nebo SVJ lze písemně požádat Obchodní kanceláře o uzavření přívodu tepelné energie do objektu.

 

 

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.