Upravit stránku

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EOP Distribuce, a.s. realizuje v roce 2022 další projekt v programu podpory Úspory energie v SZT – Výzva IV.

Program podpory:  „Úspory energie v SZT“

Operačníh program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)

Název projektu: „Rekonstrukce horkovodu v ul. Na Ostrově, Chrudim“

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

  • zařazení do prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  • Specifický cíl: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem
  • Cílem programu „Úspory energie v SZT“ je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Jedná se o přeložku části nadzemní páteřní horkovodní trasy od technologického bodu TB5081 do TB5071, vedenou na levém břehu řeky Chrudimky podél komunikace v ul. Na Ostrově v Chrudimi. Přeložka horkovodu bude uložena pod terén přibližně v původní trase nadzemního vedení. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávajícího nadzemního potrubního vedení (2xDN300), včetně uložení, podpěr, základových patek apod. v celkové délce cca 356 bm.

Nové potrubí páteřní trasy horkovodu bude provedeno pomocí bezkanálově uloženého předizolovaného potrubí (PIP). Dimenze potrubí PIP byly přepočteny s cílem udržení optimálních tlakových poměrů na horkovodní síti s přihlédnutím ke stávajícím a výhledovým odběrům tepla. Přívodní předizolované potrubí (DN250/500) bude s izolací série 3 a zpětné potrubí (DN250/400) bude s izolací série 1.

V případě současných rozvodů v klasickém provedení je s ohledem na stáří a poškození rozvodů tepla a jejich izolací, výše tepelných ztrát neúměrně vysoká. Rekonstrukce vybraných primárních i sekundárních úseků rozvodů tepla převážně za předizolované potrubí je nanejvýš žádoucí.

Jaké jsou příčiny problému?

  • stáří a poškození rozvodů tepla
  • tepelná izolace, která již neplní svoji funkci a tím dochází ke ztrátám tepla

Co je cílem projektu?

Cílem rekonstrukce je účelově snižovat ztráty tepla na potrubních rozvodech a zároveň eliminovat poruchové a havarijní stavy. Snížení ztrát tepla bude dosaženo zlepšením tepelné izolace potrubí a optimalizací dimenze trasy potrubí.

Eliminace poruchových stavů nebo havárií bude dosaženo kvalitním provedením rozvodů a způsobem jejich vedení a uložení.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

  • Dosažení energetických úspor a snížení ztrát tepla
  • Zrekonstruované potrubní vedení

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Předmětem žádosti o podporu je rekonstrukce nadzemní páteřní horkovodní trasy od TB5081 do TB5071 vedenou na levém břehu řeky Chrudimky podél komunikace v ul. Na Ostrově v Chrudimi. Rekonstrukce v celkové délce trasy cca 356 bm je realizována s cílem dosažení energetických úspor snížením ztrát tepla.

Jaký je předpokládaný dopad projektu na životní prostředí a na zdraví lidí?

Projekt má velmi pozitivní dopad na životní prostředí z hlediska významného množství energetických úspor. Realizace energetických úspor, které jsou předmětem projektu, velmi významně zlepší technický stav řešených rozvodů v dotčené lokalitě.

Díky realizaci projektu dojde k dosažení trvalé úspory 20,35 % spotřeby vstupní energie ve výši 861,04 MWh/rok (3 100 GJ/rok) a tím i ke snížení emisí CO2 o 232,48 tun/rok.

Jaké jsou předpokládané výdaje na projekt a jaká bude podpora?

Předpokládané výdaje budou cca 15,0 mil. Kč bez DPH. Míra podpory, je-li příjemcem velký podnik, kterým jsou dle pravidel i Elektrárny Opatovice, a.s., resp. EOP Distribuce je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.

Povinná publicita

Jedním z povinných nástrojů publicity jsou informační plakáty s informacemi o projektu, které jsou instalovány v místě stavby.

 

 

1
  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti