Upravit stránku

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen „EOP“) je v současné době aktivním účastníkem na trhu s elektřinou. Ve své obchodní činnosti se zaměřuje převážně na prodej na velkoobchodním trhu, kam dodává elektřinu a poskytuje regulační služby. EOP nedodává elektřinu konečným zákazníkům, působí pouze na velkoobchodním trhu a specializuje se na obchodování dle pevných diagramů se subjekty zúčtování (s odběrateli s vlastní odpovědností za odchylku).

Silová elektřina

Pro účely obchodování na trhu je EOP subjektem zúčtování u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále jen „OTE“). Do portfolia našich obchodních partnerů patří tuzemské i zahraniční subjekty, se kterými EOP obchoduje jak bilaterálně, tak i přes brokerské a burzovní platformy (např. TFS).

Podpůrné služby

EOP je významným a spolehlivým dodavatelem podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Svým zdrojem poskytuje následující točivé regulační služby:

  • primární regulaci,
  • sekundární regulaci,
  • 15minutovou zálohu kladnou,
  • 15minutovou zálohu zápornou.
  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.