Upravit stránku

Ekologie a BOZP

Environmentální politika

Společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.  a EOP Distribuce, a.s. jsou společně klíčovým výrobcem a dodavatelem elektřiny a tepla v královéhradeckém a pardubickém regionu, provozující zdroj - elektrárnu Opatovice a záložní zdroje tepla v okolních městech. Obě společnosti se za účelem dosažení vysokého standardu v oblasti ochrany životního prostředí zavazují k následujícímu:

  • Neustálým zlepšování environmentálního profilu společností snížit znečišťování na nejnižší možnou míru.
  • Plnit všechny platné zákonné a jiné požadavky vztahující se na naše společnosti v oblasti životního prostředí, které souvisí s našimi environmentálními aspekty.
  • Konstruktivně komunikovat s našimi zaměstnanci, partnery, sousedy a státními orgány a s těmi, jež s námi spolupracují. Zajistit, aby komunikace byla vedena transparentním způsobem a vztahy udržovány na všech úrovních.
  • Stanovit měřitelné a dosažitelné environmentální cíle a cílové hodnoty za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a každoročně je vyhodnocovat.
  • Poskytovat náležitý výcvik a školení pro osoby, které mohou svou činností významně ovlivnit životní prostředí v našich provozech.

Politika BOZP

Společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. a EOP Distribuce, a.s. budou řídit veškeré své činnosti takovým způsobem, aby v nejvyšší možné míře zajistily bezpečné a zdravé pracovní prostředí, založené na bezpečných postupech práce a na bezpečném návrhu, výstavbě, provozu, údržbě a odstavování zařízení současně s dodržováním veškerých legislativních požadavků.

Naše zodpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví vůči našim akcionářům, sousedům, zaměstnancům, dodavatelům a veřejnosti se stanou nedílnou součástí činností a povinností našich zaměstnanců a dodavatelů pracujícím v elektrárně nebo na systémech rozvodů tepla.

Budeme provozovat naše zařízení v souladu s požadavky specifikace ISO 45001:2018 tak, abychom zajistili systémovou identifikaci, hodnocení a řízení zdravotních a bezpečnostních rizik pro osoby nacházející se v našich provozech a prostorách.

Výkonnost systému BOZP a cíle a zlepšování v této oblasti budou stanovovány a sdělovány.

Hodnocení cílů a zlepšení v oblasti BOZP bude pravidelně prováděno a přezkoumáváno za účelem kontinuálního zlepšování bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti