Upravit stránku

Základní informace pro zákazníky

Akciová společnost Elektrárny Opatovice, a.s. vyrábí tepelnou energii, kterou používá pro ohřev teplonosného média v soustavě zásobování teplem (SZT), formou kombinované výroby elektrické energie a tepla. Zdroj tepla - opatovická elektrárna - je kompletně odsířena a splňuje ta nejpřísnější ekologická a ekonomická kritéria.

Kam dodáváme teplo

V současné době zásobujeme ve městech Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Čeperka, Rybitví a Opatovice n.L. více než 60 000 bytů a několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení.

Nabídka dodávky tepla

Nabízíme volnou kapacitu v dodávkách tepla pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, technologická zařízení a pro chlazení v lokalitách Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Lázně Bohdaneč a v obcích přilehlých primárnímu napáječi (Rybitví, Čeperka, Opatovice nad Labem).

Jak postupovat v případě zájmu o připojení na tepelnou síť soustavy zásobování teplem (SZT)

  • Elektrárny Opatovice - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim

Kde dostanete informace

Žadatel vyplní elektronicky či rukou žádost o připojení na soustavu zásobování teplem Elektrárny Opatovice, a.s. (žádost ve formátu .doc nebo .pdf). Tuto žádost žadatel zašle poštou na adresu: Elektrárny Opatovice, a.s, úsek obchodu s teplem, Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2 nebo e-mailem na kcipera@eop.cz , případně faxem na číslo +420 466 843 771.

Vypracování nabídky

Na základě žádosti o připojení zpracuje úsek obchodu s teplem podle místních podmínek nabídku na připojení na soustavu zásobování teplem, a to jak po stránce technické, tak po stránce případné investiční spoluúčasti Elektrárny Opatovice, a.s. na připojení. Pracovník úseku bude zpravidla kontaktovat žadatele i osobně (telefonicky).

Odsouhlasení nabídky

V případě, že odběratel akceptuje nabídku na připojení na soustavu zásobování teplem, potvrdí tuto skutečnost Elektrárny Opatovice, a.s. písemně a dále bude postupováno ve smyslu nabídky.

Technické připojovací podmínky

Při projektování přípojky a odběrného tepelné zařízení, jejich provozu a rekonstrukcích musí být respektovány technické připojovací podmínky. Ty jsou zveřejněny na internetových stránkách zde, případně jsou k dispozici v tištěné podobě na úseku obchodu s teplem.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.