Upravit stránku

Detailní informace

Dělení Průmyslové zóny Opatovice

Ortofotomapu dodala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Rozdělení zóny

 • Volné plochy:
  1. Plocha P1 – v nabídce
  2. Plocha P2 – v nabídce
 • Obsazené plochy:
  1. Plocha Český plyn – výměra cca 4,5 ha
  2. Plocha EOP – výměra cca 56 ha

Obsazenost zóny

 • EOP - výroba elektrické energie a tepla
 • Flaga, a. s. (Český plyn) - plnění nádrží a lahví LPG, propan-butan

Předpokládané využití

EOP preferuje umístit v Průmyslové zóně EOP takové projekty, které svým charakterem budou zapadat do záměru využití synergií. Zóna nabízí zejména využití tepla či chladu a dodávku páry, horké nebo chlazené vody z EOP, dále také možnost připojení na EE a doplňkově dodávku pitné a technologické vody a odvedení splaškových vod. Předpokládá se umístit na volné plochy P1 a P2 takové projekty, které mají vysoké nároky na odběr tepla nebo chladu z EOP. Preferované parametry pro odběry chladu nebo tepla:

 • plocha P1 - odběr chladu nebo tepla cca 50 000 GJ,
 • plocha P2 - odběr chladu nebo tepla 500 000 GJ.

Technická vybavenost

 • Elektrická energie: možnost napojení v rozvodně 110 kV v areálu EOP, dodavatel elektrické energie bude zvolen odběratelem dle podmínek trhu s EE.
 • Teplo: zajištění tepla pro otop a technologii je provedeno z teplárenského zdroje EOP ve formě páry nebo horké vody o parametrech požadovaných technologií budované výroby.
 • Plyn: napojení na zemní plyn (vysokotlaký plynovod DN500) je k dispozici u obce Čeperka ve vzdálenosti cca 0,7 km, nebo u obce Borek ve vzdálenosti cca 4 km. Kapacita každého plynovodu je cca 500 mil. m3/rok,
 • Technologická voda: Surová (technologická) voda je k dispozici z řeky Labe v rámci dostatečného bilančního přídělu elektrárny. Surová voda je přivedena přivaděčem surové vody do areálu EOP. Napojení na technologickou vodu je možné v areálu EOP.
  Změkčená voda - k dispozici v chemické úpravně vody EOP.
  Demineralizovaná voda - k dispozici v chemické úpravně vody EOP.
 • Pitná voda: Průmyslová zóna je napojena na dva zdroje pitné vody. EOP využívá svého zdroje pitné vody - dvou studní umístěných vně areálu. Tato pitná voda je vakuově přečerpávána do třetí studně v areálu EOP u objektu zauhlování. Odtud vede trasa na úpravnu vody a z ní je rozvod pitné vody po areálu EOP. Záložním zdrojem pitné vody pro EOP je zdroj pitné vody Hrobice (VaK Pce). Místem napojení pro průmyslovou zónu je stávající rozvod pitné vody v areálu EOP.
 • Kanalizace: V průmyslové zóně se nachází kanalizace v majetku EOP, a to jak dešťová, tak splašková.
 • Dešťová kanalizační síť je vedena celým areálem EOP a je zaústěna do odvaděče průmyslové vody a je možné se na tuto kanalizaci nejbližší přípojkou u nového záměru s dešťovými vodami napojit. Kanalizace splašková prochází areálem EOP a je zaústěná do centrální čistírny odpadních vod EOP. Napojení na tuto kanalizaci je možné v EOP.
 • Ostatní synergie v rámci EOP: likvidace odpadů prostřednictvím centrální mezideponie odpadů EOP, poskytnutí vedlejších produktů EOP při výstavbě, skladování, služby stravování, údržba areálu, zdravotní služby, využití vlečky EOP napojené na státní železniční síť v Opatovicích nad Labem, využití příjezdové komunikace přes areál EOP.

Nesporné výhody Průmyslové zóny Opatovice

 • Dopravní napojení - napojení na dálnici D11 je ve vzdálenosti cca 4 km přes rychlostní komunikaci R35 v těsné blízkosti areálu. Zóna je napojena na železniční státní dráhu ve stanici Opatovice nad Labem prostřednictvím vlečky elektrárny s volnou kapacitou.
 • Teplo - dodávka z EOP ve formě technologické páry nebo horké vody o parametrech a množství požadovaných technologií budované výroby, společnost má jednu z nejnižších cen tepla v České republice.
 • Chlad - dodávka z EOP ve formě chlazené vody o parametrech a množství požadovaných technologií budované výroby.
 • Elektřina, zemní plyn - napojovací místa do vzdálenosti 0,7 km.
 • Geografické podmínky - bezproblémové pro zakládání průmyslových staveb.
 • Ekologické zátěže - nejsou, audit proveden, dnes pouze monitoring.
 • Životní prostředí - žádná omezení nad rámec zákonů.
 • Legislativní omezení - žádná omezení nad rámec zákonů.
 • Veřejnoprávní projednání - v průmyslové zóně je preferována průmyslová výroba z oblasti středně těžkého průmyslu, například papírenství nebo výroba stavebních prefabrikátů, také výroby s požadavkem na chlad (datacentra, sklady potravin, mrazírny) apod..
 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti