Upravit stránku

Nárůst ceny tepla nebude vyšší než očekávaná inflace

Pro průměrnou domácnost v třípokojovém bytě dojde nárůstu nákladů přibližně o 20,- Kč měsíčně.

Elektrárny Opatovice (EOP) od 1. 1. 2018 upravují cenu tepla tak, aby lépe odpovídala nákladům na jeho pořízení a zvýhodňovala odběratele, kteří efektivně využívají sjednaný maximální výkon. Pro domácnost žijící v bytě 3+1 s průměrnou spotřebou tepla ve výši 25 GJ/rok dojde k nárůstu nákladů přibližně o 20,- Kč měsíčně. I přes 2,5% nárůst ceny zůstává teplo z EOP jedním z nejlevnějších v rámci dálkového vytápění v ČR.

Meziročně dojde ke snížení ceny za odebrané množství v průměru o 10 Kč/GJ při současném navýšení stálé složky ceny, která bude nově tvořit v průměru 35% nákladů na dodávky tepelné energie. Celková průměrná cena pro odběratele na sekundární úrovni předání by v roce 2018 měla dosahovat výše 508,- Kč/GJ (včetně DPH), což je významně méně, než činí průměrná cena tepla z dálkového vytápění v ČR. Do úpravy ceny se částečně promítají zvyšující se náklady na výrobu a distribuci. 

Meziroční navýšení ceny tepla kopíruje inflaci a je nižší než avizovaný růst ceny plynu.
Ing. Karel Čipera, vedoucí obchodu s teplem EOP

Od 1.1.2015 EOP přešly na účtování ve dvousložkových cenách. Tato forma, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou, mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo. Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžný ve většině států Evropské unie a výrazně přispívá k zpřehlednění finančních vztahů mezi výrobcem tepla a jeho odběrateli. Ve stálé složce zákazník platí za připojení k tepelné soustavě a zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla, a tedy i dimenzování rozvodů, má průmyslový objekt a jinou například bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit technologii dodávek, a tím i cenu, potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti