Upravit stránku

Emisní limity EOP podle „BAT“

Díky investici ve výši 2,7 mld. Kč z let 2014 -2016 bude EOP schopna plnit nové emisní limity pro oxid siřičitý a prach. V případě emisí oxidů dusíku a rtuti žádá EOP o dočasnou výjimku z plnění nových zpřísněných limitů.

V EOP přistupujeme zodpovědně k ochraně životního prostředí a dlouhodobě děláme vše proto, abychom kontinuálně snižovali emise.
V srpnu 2021 začnou platit závěry Evropské komise o nejlepších dostupných technikách (BAT) a z nich plynoucí další zpřísnění emisních limitů pro velká spalovací zařízení. V elektrárně Opatovice (EOP) se zpřísněné limity týkají především emisí oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek (prachu), oxidu siřičitého a nově také emisí rtuti. Díky investici ve výši 2,7 mld. Kč z let 2014 -2016 bude EOP schopna plnit nové emisní limity pro oxid siřičitý a prach. V případě emisí oxidů dusíku a rtuti žádá EOP o dočasnou výjimku z plnění nových zpřísněných limitů.


V EOP došlo za posledních 23 let k razantnímu snížení emisí téměř na hranice fyzikálních možností. Současné emise prachu tvoří pouze 3 % emisí, které EOP produkovala v roce 1996, v případě oxidu siřičitého je to dnes necelých 8 % emisí. Emise oxidů dusíku byly za tu dobu sníženy o 65%. K nejvýznamnějšímu snižování došlo ve 2 etapách. První etapa ekologizace byla realizována již v roce 1998, kdy bylo v EOP vybudováno první zařízení na odsíření spalin. Druhá etapa proběhla v letech 2014-2016, kdy EOP postavila zcela nové odsíření, provedla rekonstrukci 4 kotlů a nahradila u nich elektrostatické odlučovače prachu za daleko efektivnější látkové filtry tak, aby splňovala emisní limity dle evropské Směrnice o průmyslových emisích. Ani ne rok po dokončení druhé etapy ekologizace EOP přijala Evropská komise rozhodnutí o BAT, které limity opět zpřísnilo.

Jak bylo uvedeno výše, závěry o BAT přinášejí vedle zpřísněných limitů pro řadu dosud sledovaných látek také zavedení emisních limitů pro rtuť, pro kterou dosud žádné limity stanoveny nebyly. Pro technologii zachytávání rtuti neexistuje jedno univerzální řešení, ale liší se na každé elektrárně podle toho, jaké uhlí dané elektrárna spaluje a jakou technologii k redukci ostatních látek ze spalin používá. Výjimku na rtuť žádá EOP na 6 let s přezkumem po 3 letech, kdy bude EOP pravděpodobně přísnější limit podle BAT schopna splnit. Dobu trvání výjimky využijeme na to, abychom byly schopni ve spolupráci s výzkumnými ústavy a našimi partnery najít spolehlivé řešení pro snížení emisí rtuti na požadovaný limit 0,007 mg/m3, což je 7 miliontin gramu na metr krychlový spalin. EOP v žádosti o výjimku navrhuje 0,021 mg/m3. 

Žádost o udělení výjimky podala společnost EOP i u limitu pro oxidy dusíku. Nově stanovené roční emisní limity pro NOx mají být 175 mg/m3. EOP v žádosti o výjimku navrhuje limit téměř na úrovni s BAT, a to ve výši 192 mg/m3, což jsou hodnoty, které jsou naše rekonstruované kotle v této chvíli schopny dosáhnout. Snížení na požadovaných 175 mg/m3 by v současné chvíli představovalo dodatečnou investici ve výši zhruba 0,5 miliardy Kč.

Naším cílem je provoz vysoce účinného ekologického zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí a zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie za rozumnou cenu.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti