Upravit stránku

Energetická skupina Královéhradeckého kraje ocenila dlouhodobé snižování emisí EOP

Lednové výjezdní setkání energetické skupiny v areálu opatovické elektrárny přineslo kromě diskuze nad krajskou územní energetickou koncepcí i shodu nad dalšími prioritami v oblasti nakládání s odpady v regionu.

Pokud by v budoucnu v regionu vznikl po vytřídění energeticky využitelný odpad, je třeba ho zpracovat především tam, kde se vzniklá tepelná energie bude moct vrátit zpět do domácností.
Mgr. Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje

Jednání začala prezentace výkonného ředitele EOP, Ing. Václava Paška, který přivítal všechny zúčastněné a představil úspěšné investice do ekologizace provozu, které proběhly v posledních letech. „Na jedné straně jsme chtěli zdroj modernizovat tak, aby byl schopen využívat energetické uhlí různých parametrů, na druhé straně nás k této investici tlačila skrze přísnější emisní limity Evropská unie.“

Celkově došlo k retrofitu 4 kotlů, vybudovány byly 4 nové filtry pevných částic a 2 linky odsíření. Rekonstrukcí prošel hlavní komín i míchací centrum. Všechny tyto investice nám pomohou ke snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic. V součtu se náklady na projekt vyšplhaly na 2,7 mld. korun.  Část byla pokryta z operačního programu Životní prostředí, část byla z vlastních prostředků EOP. Bez nadsázky se tedy dá tato investice nazvat jako nejkomplexnější obnova teplárny v ČR. O tom svědčí i ocenění Projekt roku, které opatovické elektrárně udělilo Teplárenské sdružení České republiky na tradičním galavečeru Dnů teplárenství a energetiky.

Kromě prezentace investice do ekologizace zdroje se diskutovalo i o energetické budoucnosti, konkrétně o energetickém využití odpadů v souvislosti právě s lokalitou opatovické elektrárny. Výkonný ředitel ubezpečil všechny účastníky setkání, že EOP všechny svoje aktivity bude vést vždy v souladu s platným krajským Plánem odpadového hospodářství i Územní energetickou koncepcí obou krajů i měst. „V současnosti EOP nepodniká žádné aktivní kroky směřující k realizaci zařízení na energetické využití odpadů. Stanovení alternativního projektu k palivu využívanému v současnosti (nebo palivovému mixu) záleží na budoucím vývoji cen jednotlivých komodit a vývoji legislativního prostředí,“ dodal Václav Pašek. EOP vidí potenciál především v možnosti zpracovat směsný komunální odpad ze spádové oblasti regionu, který pak může být energeticky využit a vrácen v podobě tepla zpět ke koncovému odběrateli. Díky přísnějším emisním limitům platným pro zařízení na energetické využití odpadů by tak došlo nejen k úspoře fosilních paliv, ale i k nižší produkci emisí. Z tohoto pohledu by se jednalo o efektivní životní cyklus odpadů od jeho vzniku až po finální energetické využití.

S akceptováním závazné hierarchie nakládání s odpady souhlasil i předseda Energetické skupiny a radní královehradeckého kraje Mgr. Václav Řehoř: „Pokud by v budoucnu v regionu vznikl po vytřídění energeticky využitelný odpad, je třeba ho zpracovat především tam, kde se vzniklá tepelná energie bude moct vrátit zpět do domácností.“

Závěrem došlo i na téma aktuální, tedy možnost ostrovního provozu dodávek elektřiny v případě nouze, tj. přerušení dodávek elektřiny z nadřazené soustavy do regionu. Zde je třeba říct, že EOP spolu s ČEZ Distribuce jsou připraveny v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS udržet distribuční soustavu v provozu a dodávat do východočeské sítě až 1/4 její potřeby.  Vše v návaznosti na aktuální potřebu tepelného výkonu soustavy zásobování teplem.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti