Upravit stránku

EOP opět pomáhá veřejněprospěšným projektům

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) obdaruje v nejbližších dnech finančním darem organizace, které uspěly ve 4. ročníku soutěže o finanční dary EOP na podporu veřejněprospěšných projektů.

4. ročník soutěže o finanční dary znamená úspěch pro řadu regionálních organizací

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) obdaruje v nejbližších dnech finančním darem organizace, které uspěly ve 4. ročníku soutěže o finanční dary EOP na podporu veřejněprospěšných projektů v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. 32 místních organizací tak od EOP obdrží dary v celkové hodnotě dosahující 1,3 mil. Kč.

EOP dále v rámci svého dlouholetého programu firemního dárcovství věnuje i v letošním roce, tak jako po mnoho let předtím, dalších několik milionů korun na řadu prospěšných účelů a také 9 obcím v okolí elektrárny. Novinkou je, že EOP vypsala samostatnou soutěž pro studentské týmy z oslovených místních středních škol. Vybrané týmy budou své projekty prezentovat před komisí složenou ze zaměstnanců EOP dne 29. 4. 2014. EOP následně mezi vítězné školy rozdělí další desítky až stovky tisíc korun.

Vypsaná soutěž se, kromě výše uvedené soutěže středoškolských týmů, týkala čtyř oblastí, kterým se EOP dlouhodobě věnuje: 1. Charitativní, sociální a ekologické projekty, 2. Děti a mládež, 3. Kultura, 4. Zdravotnictví

Do soutěže bylo ve všech kategoriích, včetně té středoškolské, přihlášeno přes 120 projektů.

EOP se v tomto ročníku rozhodla podpořit projekty těchto organizací:

 • Tyfloservis Hradec Králové – projekt cvičné kuchyně pro nácvik sebe obslužných dovedností lidí s těžkým zrakovým postižením
 • Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje – příprava a podpora činnosti psovodů a jejich psů pro využití při pátracích a záchranných akcích
 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Pardubice – vybavení herny a tvůrčí dílny pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
 • Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Chrudim – víkendové sociálně terapeutické pobyty dětí z ústavních zařízení
 • Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým Apolenka – hiporehabilitace, Pardubice – adopce hiporehabilitačního koně – veterinární péče, kování, krmení, ustájení
 • Podpůrné terapie pro handicapované děti ve Středisku rané péče Pardubice a středisku Sluníčko Oblastní charity Hradec Králové
 • MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, Hradec Králové – centrum vzdělávání, služeb a poradenství pro těžce zdravotně postižené
 • Česká abilympijská asociace, Pardubice - provozování dílen a tréninkové restaurace v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec
 • Základní škola a Praktická škola Svítání, Pardubice - nákup pomocných stabilizačních pásů pro přepravu hendikepovaných dětí a klientů ve svozových autobusech
 • Oddíl tělesně postižených sportovců Hvězda SKP Pardubice – podpora činnosti oddílu
 • Základní škola a Mateřská škola Lázně Bohdaneč – vybudování keramické dílny v MŠ, učební pomůcky pro ZŠ
 • Dětský domov Pardubice – víceúčelové hřiště
 • Klub dětem, Hradec Králové – Veselé léto, kulturní program v dětských léčebnách, nemocnicích a domovech
 • Studijní centrum BASIC, Pardubice – projekt Dyslektik není hlupák
 • Muzeum Východních Čech, Hradec Králové – výstava Příroda Kunětické hory
 • Městská knihovna Chrudim – cyklus akcí Prázdninové čtvrtky
 • Divadlo Drak, Hradec Králové – Labyrint draku – ráj divadla a vzdělávání
 • Knihovna města Hradce Králové – projekt Knihovna bez bariér – knihovna pro neslyšící
 • Krajská knihovna Pardubice – Pohádka trochu jinak aneb muzikoterapií a arteterapií k rozvoji čtenářské dovednosti
 • Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj – arch. studie a projekt domu pro denní stacionář pro onkologicky a jinak vážně nemocné
 • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje – injekční dávkovač
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim – pořízení automatického externího defibrilátoru
 • Územní organizace svazu diabetiků Pardubice 1 – pohybové aktivity posilující fyzickou kondici zdravotně postižených seniorů diabetiků
 • Rodinné integrační centrum Pardubice – pravidelné setkávání rodičovské skupiny rodin s dětmi s poruchami autistického spektra
 • SKP Centrum Pardubice – pracovní stoly a židle pro ženy a děti v azylovém domě v Pardubicích
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách, Hradec Králové – realizace divadelních představení souboru Slunovrat, ve kterém vystupují mentálně postižené děti
 • Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. – zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do půjčoven v Pardubicích a Chrudimi
 • Dětské rehabilitační centrum Lentilka, Pardubice – příspěvek na rehabilitační přístroj Motren Duo 3 s využitím zejména pro děti s neurologickým onemocněním a ortopedickými vadami
 • ACET ČR, Chrudim – Zvol si život – přednášková činnost na školách – prevence rizikového chování (mezilidské vztahy, zdravý životní styl, problematika HIV/AIDS ...)
 • Východočeská galerie v Pardubicích – doprovodné pracovní listy k výstavě Svítání atd. – vtažení dětí hravou formou do tématu výstavy
 • kontrapunkt, o.s., Hradec Králové – Zaber Hradec! – cyklus setkání s cílem poskytnutí podmínek pro aktivní využívání veřejných prostor města občany

 

Firemní dárcovství EOP je řadu let přirozenou součástí její společenské odpovědnosti. EOP pomáhá na principech:

 • dobrovolnosti,
 • sounáležitosti s regionem, ve kterém působí (dary tak téměř výhradně putují jen k subjektům/projektům z regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim),
 • konkrétně vymezených podporovaných oblastí a jasných pravidel poskytování darů.

Snahou EOP je obecně navazovat kvalitní partnerství, pomáhat konkrétnímu společensko-odpovědnému účelu a dbát o efektivní využití věnovaných prostředků (vždy následuje zpětné ověření dodržení účelu poskytnutého daru).

EOP dále v rámci dlouhodobého partnerství podporuje mj. nemocnice v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi (významné příspěvky směřující zejména do přístrojového vybavení), Univerzity Pardubice i Hradec Králové (zejména podpora nákupu odborných knihovních fondů), Východočeské divadlo Pardubice, Filharmonii Hradec Králové (generální partner obnovy nástrojového fondu), Komorní filharmonii Pardubice a rovněž 9 obcí v okolí elektrárny a 3 místní základní školy (Dříteč, Čeperka a Opatovice nad Labem).

Petr Zadák

tiskový mluvčí

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti