Upravit stránku

Evropa v novém roce 2021 na pokraji blackoutu?

V pátek 8.1.2021 krátce po 14. hodině došlo k výkyvům evropské přenosové soustavy. Všechny provozované turbogenerátory v Elektrárně Opatovice přešly automaticky z výkonové regulace do takzvané regulace ostrovního provozu a navýšením výkonu přispěly ke stabilizaci soustavy.

V pátek 8. 1. 2021 se vlivem několika výpadků v oblasti Chorvatska, Srbska a Rumunska krátkodobě rozdělila synchronní zóna evropské přenosové sítě na dvě části – jihovýchod kontinentální Evropy s přebytkovou bilancí a zbytek kontinentální Evropy s nedostatkovou bilancí. Evropě tak hrozil masivní výpadek proudu.

Dle vyjádření provozovatele přenosové soustavy ČEPS došlo po sérii výpadků k následnému rozdělení synchronní zóny evropské přenosové sítě a působením automatických opatření se během několika minut vrátil kmitočet do normálního pásma provozu.

Stabilizace soustavy by nebyla možná také bez stávajících plynových, jaderných nebo uhelných elektráren. Významně se na tomto záchranném „zákroku“ podílela i naše elektrárna Opatovice, kdy  všechny provozované turbogenerátory v elektrárně Opatovice přešly automaticky z výkonové regulace do tzv. regulace ostrovního provozu a navýšením výkonu přispěly ke stabilizaci soustavy.

Velké díky patří našim zaměstnancům, kterým se podařilo tuto zatím ne zcela obvyklou situaci zvládnout. Tento případ je tak varovným prstem, kde se Evropa může ocitnout, pokud odklon od uhelné nebo i jaderné energetiky bude neuvážený a bezohledný vůči energetické bezpečnosti a stabilitě.

 

 Zeptali jsme se našeho kolegy a provozního vedoucího Bc. Honzy Lišky, jak ovlivnila tato skutečnost provoz naší elektrárny.

  • Ovlivnila tato porucha a nerovnováha výkonu přenosové soustavy nějakým způsobem běžný chod EOP?

Ano, na všech turbogenerátorech došlo automaticky k přepnutí z výkonové regulace do regulace ostrovního provozu (ROP). TG navýšily výkon dle svých možností.

  • Co je ostrovní provoz (speciálně jeho specifika pro tento případ)?

Ostrovní provoz je provoz zdroje do vyčleněné oblasti, která může být různě velká. V tomto případě se jednalo o oddělení jihovýchodní části evropské soustavy vlivem několika poruch. Zbytek Evropy se pak stal deficitním, čímž došlo k poklesu frekvence a automatickému přepnutí do ROP. V ROP turbíny regulují otáčky a tím i výkon dle aktuální frekvence v síti.

  • O jak dlouhý časový úsek se jednalo?

14:05 ÷ 14:42 hod. Ostrovní provoz TG1,2,3,4,5,6

14:43 hod. TG zařazeny do dálkové regulace

  • Mohl náš běžný odběratel zaznamenat tento výjimečný stav?

Pravděpodobně ne, automatika zafungovala velmi rychle.

  • Kdy naposledy musela EOP přejít do tzv. ostrovního provozu?

Takovéhoto rozsahu nejsou běžné. Občasné krátkodobé výpadky do ROP se dějí přibližně 1x za dva až tři měsíce. Jedná se spíše o „zhoupnutí“ frekvence, což je zaznamenáno jako „ostrovní provoz“.

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti