Upravit stránku

Komise životního prostředí z Pardubic ocenila investice do ekologizace EOP

Setkání vedení EOP se zástupci komise pro životní prostřední města Pardubic přineslo shodu nad dalšími prioritami v energetické bezpečnosti a nakládání s odpady v regionu.

Jednání začala prezentace výkonného ředitele EOP, Ing. Václava Paška, který přivítal všechny zúčastněné a v krátkosti vysvětlil důvody realizace Ekologického programu EOP. „Na jedné straně jsme chtěli zdroj modernizovat tak, aby byl schopen využívat energetické uhlí různých parametrů, na druhé straně nás k této investici tlačila skrze přísnější emisní limity Evropská unie.“ 

Celkově došlo k retrofitu 4 kotlů, vybudovány byly 4 nové filtry pevných částic a 2 linky odsíření. Rekonstrukcí prošel hlavní komín i míchací centrum. Všechny tyto aktivity nám pomohou ke snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic. Bez nadsázky se tedy dá tato investice nazvat jako nejkomplexnější obnova teplárny v ČR. V součtu se investice vyšplhaly na 2,7 mld. korun.  Část byla pokryta z operačního programu Životní prostředí, část byla z vlastních prostředků EOP.

Kromě prezentace investice do ekologizace zdroje se diskutovalo i o energetické budoucnosti, konkrétně o energetickém využití odpadů v souvislosti právě s lokalitou opatovické elektrárny. Výkonný ředitel ubezpečil všechny účastníky setkání, že EOP všechny svoje aktivity bude vést vždy v souladu s platným krajským Plánem odpadového hospodářství i Územní energetickou koncepcí kraje a města.

„V současnosti EOP nepodniká žádné aktivní kroky směřující k realizaci zařízení na energetické využití odpadů. Stanovení alternativního projektu k palivu využívanému v současnosti (nebo palivovému mixu) záleží na budoucím vývoji cen jednotlivých komodit a vývoji legislativního prostředí,“ dodal Václav Pašek. EOP vidí potenciál především v možnosti zpracovat směsný komunální odpad (po vytřídění), který pak může být energeticky využit a vrácen v podobě tepla zpět ke koncovému odběrateli. Z tohoto pohledu by se jednalo o efektivní životní cyklus odpadů od jeho vzniku až po finální energetické využití.

S akceptováním závazné hierarchie nakládání s odpady souhlasil i člen komise Jan Linhart: „Jako prioritní vnímám předcházení vzniku odpadů a jejich následnou recyklaci. Pokud by v budoucnu v regionu vznikl po efektivním vytřídění použitelný spalitelný odpad, nejsem proti jeho energetickému využití. Zvlášť pokud by energie z něj byla dodána koncovému odběrateli v regionu. Ale nemyslím si, že ho bude tolik, aby ekonomika takového projektu dávala smysl.“

Závěrem došlo i na téma aktuální, tedy možnost ostrovního provozu dodávek elektřiny v případě nouze, tj. přerušení dodávek elektřiny z nadřazené soustavy do regionu. Zde je třeba říct, že EOP spolu s ČEZ Distribuce jsou připraveny v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS udržet distribuční soustavu v provozu a dodávat do východočeské sítě až 1/4 její potřeby.  Vše v návaznosti na aktuální potřebu tepelného výkonu soustavy zásobování teplem. Snahu o energetickou bezpečnost regionu ocenil i předseda komise pro životní prostředí Rady města Pardubic, Ing. František Weisbauer. “Možnost zásobovat region v případě nouze považuji za strategický cíl pro východočeský region.“

Schéma východočeské distribuční soustavy

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti