Upravit stránku

Komise životního prostředí z Pardubic ocenila investice do ekologizace EOP

Setkání vedení EOP se zástupci komise pro životní prostřední města Pardubic přineslo shodu nad dalšími prioritami v energetické bezpečnosti a nakládání s odpady v regionu.

Jednání začala prezentace výkonného ředitele EOP, Ing. Václava Paška, který přivítal všechny zúčastněné a v krátkosti vysvětlil důvody realizace Ekologického programu EOP. „Na jedné straně jsme chtěli zdroj modernizovat tak, aby byl schopen využívat energetické uhlí různých parametrů, na druhé straně nás k této investici tlačila skrze přísnější emisní limity Evropská unie.“ 

Celkově došlo k retrofitu 4 kotlů, vybudovány byly 4 nové filtry pevných částic a 2 linky odsíření. Rekonstrukcí prošel hlavní komín i míchací centrum. Všechny tyto aktivity nám pomohou ke snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic. Bez nadsázky se tedy dá tato investice nazvat jako nejkomplexnější obnova teplárny v ČR. V součtu se investice vyšplhaly na 2,7 mld. korun.  Část byla pokryta z operačního programu Životní prostředí, část byla z vlastních prostředků EOP.

Kromě prezentace investice do ekologizace zdroje se diskutovalo i o energetické budoucnosti, konkrétně o energetickém využití odpadů v souvislosti právě s lokalitou opatovické elektrárny. Výkonný ředitel ubezpečil všechny účastníky setkání, že EOP všechny svoje aktivity bude vést vždy v souladu s platným krajským Plánem odpadového hospodářství i Územní energetickou koncepcí kraje a města.

„V současnosti EOP nepodniká žádné aktivní kroky směřující k realizaci zařízení na energetické využití odpadů. Stanovení alternativního projektu k palivu využívanému v současnosti (nebo palivovému mixu) záleží na budoucím vývoji cen jednotlivých komodit a vývoji legislativního prostředí,“ dodal Václav Pašek. EOP vidí potenciál především v možnosti zpracovat směsný komunální odpad (po vytřídění), který pak může být energeticky využit a vrácen v podobě tepla zpět ke koncovému odběrateli. Z tohoto pohledu by se jednalo o efektivní životní cyklus odpadů od jeho vzniku až po finální energetické využití.

S akceptováním závazné hierarchie nakládání s odpady souhlasil i člen komise Jan Linhart: „Jako prioritní vnímám předcházení vzniku odpadů a jejich následnou recyklaci. Pokud by v budoucnu v regionu vznikl po efektivním vytřídění použitelný spalitelný odpad, nejsem proti jeho energetickému využití. Zvlášť pokud by energie z něj byla dodána koncovému odběrateli v regionu. Ale nemyslím si, že ho bude tolik, aby ekonomika takového projektu dávala smysl.“

Závěrem došlo i na téma aktuální, tedy možnost ostrovního provozu dodávek elektřiny v případě nouze, tj. přerušení dodávek elektřiny z nadřazené soustavy do regionu. Zde je třeba říct, že EOP spolu s ČEZ Distribuce jsou připraveny v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS udržet distribuční soustavu v provozu a dodávat do východočeské sítě až 1/4 její potřeby.  Vše v návaznosti na aktuální potřebu tepelného výkonu soustavy zásobování teplem. Snahu o energetickou bezpečnost regionu ocenil i předseda komise pro životní prostředí Rady města Pardubic, Ing. František Weisbauer. “Možnost zásobovat region v případě nouze považuji za strategický cíl pro východočeský region.“

Schéma východočeské distribuční soustavy

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti