Upravit stránku

Skupina EPIF plánuje ústup od uhlí do roku 2030 a uhlíkovou neutralitu do roku 2040

Tisková zpráva skupiny EPIF určuje směřování svého teplárenského segmentu včetně transformace Elektráren Opatovice.

Jako jeden z klíčových hráčů na poli energetiky ve střední Evropě si je společnost EP Infrastructure, a.s. (EPIF) vědoma nesmírné odpovědnosti za environmentální aspekty své činnosti a chce stát v čele energetické transformace, jež je nezbytná pro zmírnění možných závažných dopadů klimatické změny. EPIF plně podporuje hlavní cíl Pařížské dohody, kterým je udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia a zároveň vítá nedávné navýšení redukčního cíle stanoveného v Zelené dohodě pro Evropu na 55% oproti úrovním roku 1990. Naše současné úsilí o snížení emisí uhlíku chceme ještě zintenzivnit, a proto jsme si stanovili cíl dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku do roku 2040, tedy dříve než v oficiálním termínu Evropské unie pro uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Na podporu našich dlouhodobých cílů jsme připravili jasný harmonogram dekarbonizace, podle něhož máme snížit emise CO2 z našich stávajících tepláren o 60 % již do roku 2030, kdy bude podle našich předpokladů uhlí jako primární zdroj plně nahrazeno bezemisními nebo nízkoemisními alternativami, jako je biomasa, zemní plyn nebo komunální odpad.

Naše cíle však daleko přesahují rámec pouhého snižování našich současných emisí CO2. Jsme přesvědčeni, že jedním z chybějících článků na cestě k úspěšné transformaci energetiky jsou odpovídající kapacity pro skladování a přepravu energie vyrobené z proměnlivých obnovitelných zdrojů, jakmile dojde k využívání těchto zdrojů ve větším rozsahu. Jako provozovatel kritické plynárenské infrastruktury si dobře uvědomujeme výbornou polohu našich aktiv vhodnou pro jejich případné využití k přepravě, skladování a distribuci vodíku, pokud se zmíněným chybějícím článkem stane právě tato technologie. Proto jsme v rámci našich aktiv již zahájili několik projektů pro posouzení jejich vhodnosti k využívání vodíku a dalších ekologicky čistých plynů. Ve střednědobém horizontu bude naše infrastruktura i nadále hrát klíčovou roli v zásobování mnoha částí Evropy zemním plynem, jejž považujeme za významné přechodové palivo při snižování emisí CO2, které zároveň zajišťuje stabilitu sítě a bezpečnost dodávek. Naše robustní a spolehlivá infrastruktura se znovu osvědčila v roce 2020, který jsme navzdory zcela mimořádné situaci během pandemie koronaviru zvládli bez výrazných výpadků.

Zároveň publikujeme naši v pořadí již třetí zprávu o udržitelnosti, v níž uvádíme další informace o našich cílech v oblasti ESG a celkové výkonnosti skupiny v roce 2020 a zdůrazňujeme aspekty naší environmentální a sociální odpovědnosti a řádné správy. Uvědomujeme si nutnost formálně zakotvit již existující postupy a implementovat je v rámci celé skupiny, a proto jsme v březnu 2020 přijali soubor politik ESG. Ty jsme pak v dubnu 2021 aktualizovali a doplnili. Tyto politiky upravují správu integrity majetku, kybernetickou bezpečnost, rozmanitost pracovní síly, podávání podnětů v případě nekalého jednání či ochranu biodiverzity. Naši trvalou snahu o zlepšení výkonnosti z hlediska environmentálních, sociálních a správních aspektů jsme zúročili v prvním hodnocení kritérií ESG provedeném mezinárodní ratingovou agenturou S&P Global Ratings Europe Limited v dubnu 2020, v němž jsme získali 65 z celkových 100 bodů. V oblasti ESG se chceme stále zlepšovat a ve spolupráci se všemi relevantními partnery chceme přispívat k utváření prosperující společnosti.

Zprávu o udržitelnosti skupiny EPIF za rok 2020 naleznete zde
Politiky udržitelnosti skupiny EPIF naleznete zde

Zdroj: oficiální tisková zpráva ze dne 13.5.2021

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti