Upravit stránku

Environmentální politika

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. je klíčovým výrobcem a dodavatelem elektřiny a tepla v královéhradeckém a pardubickém regionu, provozující elektrárnu Opatovice a záložní zdroje tepla v okolních městech. Elektrárny Opatovice, a.s. se za účelem dosažení vysokého standardu v oblasti ochrany životního prostředí zavazuje k následujícímu:

  • Neustálým zlepšování environmentálního profilu společnosti snížit znečišťování na nejnižší možnou míru.
  • Plnit všechny platné zákonné a jiné požadavky vztahující se na naši společnost v oblasti životního prostředí, které souvisí s našimi environmentálními aspekty.
  • Konstruktivně komunikovat s našimi zaměstnanci, partnery, sousedy a státními orgány a s těmi, jež s námi spolupracují. Zajistit, aby komunikace byla vedena transparentním způsobem a vztahy udržovány na všech úrovních.
  • Stanovit měřitelné a dosažitelné environmentální cíle a cílové hodnoty za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a každoročně je vyhodnocovat.
  • Poskytovat náležitý výcvik a školení pro osoby, které mohou svou činností významně ovlivnit životní prostředí v našich provozech.

Ke stažení

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.