Upravit stránku
 • Oblastní spolek ČČK Pardubice – dar na  financování projektů pro mládež zaměřených na výuku první pomoci a zdravý životní styl a na materiální vybavení humanitární jednotky ČČK Pardubice.
 • Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – dar na hiporehabilitace, plavání a další formy terapie dětí raného věku se zdravotním postižením.
 • Svaz diabetiků ČR, územní organizace Pardubice – dar na rekondice a osvětu.
 • Česká abilympijská asociace, o.s. – dar na organizaci 18. republikové abilympiády a na činnost asociace, tj. na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich integraci do aktivního života.
 • Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. – dar na úhradu nákladů na teplo a teplou vodu.
 • Hvězda SKP Pardubice, Oddíl tělesně postižených sportovců – dar na pořízení sportovního vybavení.
 • Východočeské divadlo Pardubice - dar na celoroční provoz a na ceny X. ročníku Grand Festivalu smíchu.
 • Smetanova Litomyšl, o.p.s. - dar na pořádání 52. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl (11.6. - 5.7. 2010).
 • Krajská knihovna v Pardubicích – dar na knižní fond pro zrakově a sluchově postižené.
 • Klub Chlapeckého sboru Bonifantes – dar na náklady související se zajištěním a realizací Slavnostního koncertu k 10. výročí založení Chlapeckého sboru BONIFANTES.
 • Klub Základní umělecké školy Na Střezině, Hradec Králové - dar na náklady související se zajištěním a realizací národní soutěže v komorní hře na kytaru „Hradecké Guitarreando 2010“.
 • Unie výtvarných umělců, oblastní sdružení Hradec Králové – dar na činnost unie.
 • Pardubický dětský sbor, o.s. - dar na zajištění podzimního Výročního koncertu pořádaného u příležitosti 50. výročí založení sboru.
 • Filharmonie Hradec Králové o.p.s. – dar na obnovení nástrojového fondu.
 • Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové – dar na financování 14. ročníku International Science Seminar (studijní setkání se studenty ze SRN a Velké Británie).
 • Gymnázium, Pardubice Dašická 1083 – dar na nákup přístrojového vybavení chemické laboratoře a pracovny a dar Sdružení přátel gymnázia na financování absolventského srazu u příležitosti oslav 100 let od založení gymnázia.
 • Obchodní akademie Chrudim – dar na pořízení 2 notebooků a reprozařízení.
 • Univerzita Pardubice – dar na financování obohacení fondů Univerzitní knihovny, zejména o zahraniční elektronické zdroje a elektronické knihy a databáze, a dále na vydání knižní publikace při příležitosti 60 let existence vysokého školství v Pardubicích.
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okr. výbor Jičín - dar na zajištění a realizaci rekondičního pobytu postižných roztroušenou sklerózou.
 • Obec Dříteč – dar na rozšíření dětského hřiště.
 • Obec Borek - dar na financování neinvestičních nákladů obce – krytí školného za žáky základních a mateřských škol v r. 2010.
 • Obec Bukovina nad Labem – dar na financování nákladů obce týkajících se oblasti školství, požární ochrany a zdravotnictví.
 • Obec Opatovice nad Labem – dar na financování rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení v Základní škole Opatovice nad Labem.
 • TJ Sokol Opatovice nad Labem o.s. - dar na podporu činnosti mládežnických družstev (zejména na náklady na dopravu a sportovní vybavení).
 • AFK Opatovice nad Labem, o.s. - dar na podporu činnosti mládežnických mužstev (zejména na materiálové vybavení a náklady na dopravu na zápasy).
 • Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové – dar na pořízení šatních skříní pro hendikepované.
 • Smíření – Hospicové sdružení pro Pardubický kraj – dar na vybavení kuchyně v hospici Chrudim.
 • SKP – CENTRUM, o.p.s. – mj. dar na elektrický pojízdný zvedák.
 • Amalthea, o.s. (posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných společenských aktivit) - dar na náklady na zážitkové víkendové akce.
 • Oblastní charita Pardubice - dar na pořízení zdrav. pomůcek a přístrojů pro domácí hospicovou péči.
 • Oblastní charita Hradec Králové - dar na pořízení speciálních pomůcek, odborné literatury a na pořízení vybavení pracoviště pro nového odborného pracovníka.
 • Domov sociálních služeb Slatiňany - dar na nákup zvedacího zařízení do rehabilitačního kuličkového bazénu.
 • PROSTOR PRO, o.s., Hradec Králové - dar na vybavení a dílčí úpravu nové místnosti pro mateřský klub Pohoda.
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě - dar na náklady související s realizací Evropského kongresu European Huntington Association – Praha 2010 (4. – 6. září 2010) a / nebo na náklady související s účastí členů / klientů SPHCH na tomto kongresu.
 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti