Upravit stránku
 • Východočeské divadlo Pardubice – dar na financování provozu divadla.
 • Společnost Parkinson, o.s., Klub Pardubice – dar na financování sociálních a zdravotních aktivit klubu v roce 2013.
 • Obec Hrobice - dar na financování nákladů obce týkajících se podpory dětí, mládeže, sportu a požární ochrany.
 • Unie výtvarných umělců, oblastní sdruženi Hradec Králové – dar na financování činnosti oblastního sdružení výtvarné unie (např. východočeské výtvarné salony).
 • Obec Borek - dar na podporu sportu a kultury v obci.
 • Česká abilympijská asociace o.s. (Pardubice) – dar na další fungování dílen a tréninkové restaurace pro hendikepované, jejichž cílem je podporovat zaměstnatelnost hendikepovaných občanů.
 • Hvězda SKP Pardubice, oddíl tělesně postižených sportovců – dar na podporu sportu hendikepovaných (sportovní vybavení, rehabilitaci apod.).
 • Základní škola a Praktická škola Svítání, Pardubice – dar na pořízení dvoutraversové posuvné konstrukce, umožňující cvičení hendikepovaných.
 • CEDR Pardubice o.p.s., Pardubice – dar na zajištění fungování mobilní dílny pro údržbu zeleně a úklidové práce (pořízení nových strojů).
 • ZO ČSOP Orlice, Hradec Králové - dar na podporu rekonstrukce objektu lidové architektury Královéhradecka (Podorlický skanzen Krňovice - obnova mlýnského soustrojí).
 • Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj - dar na úhradu nakupovaných léků pro Hospic Chrudim.
 • MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, Hradec Králové - dar na podporu vzdělávacího a sociální zařízení věnujícího se hendikepovaným (zejména na vybudování WC pro imobilní uživatele).
 • Apolenka - sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým – hiporehabilitace, Pardubice - dar na nákup vycvičeného koně pro zajištění zdravotně-sociální služby hiporehabilitace a potřebných pomůcek či služeb.
 • Oblastní charita Hradec Králové – středisko Sluníčko - dar na podpůrné terapie dětí s postižením a na zajištění této zdravotně-sociální služby.
 • Rodinné integrační centrum Pardubice - dar na sociálně-zdravotnické účely, tedy na odbornou a terapeutickou práci s rodiči a postiženými dětmi.
 • SKP Centrum, Pardubice - dar na sociálně-vzdělávací účely v rámci probačního programu „Krok do neznáma“, tedy na zážitkovou pedagogiku pro mladé lidi, kteří se dopustili protiprávního jednání.
 • Rytmus Chrudim - dar na sociální účely, tedy na podporu zaměstnatelnosti hendikepovaných občanů.
 • Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - dar na sociálně-zdravotní účely, tedy na zajištění péče o postižené děti (hiporehabilitace, plavání, arteterapie, relaxační a ozdravné aktivity, canisterapie, setkávání rodin se zdravotním postižením, apod.).
 • Oblastní charita Pardubice - dar na pořízení kompenzačních a zdravotnických pomůcek do půjčovny pro potřebné - pro domácí péči.
 • Amalthea, Chrudim - dar na podporu pěstounství.
 • Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje – Chrudim - dar na provoz poradny osob se sluchovým postižením.
 • Dětské rehabilitační centrum Lentilka, Pardubice - dar na didaktické pomůcky pro rozvoj motoriky a grafomotoriky postižených dětí.
 • Dětský domov Pardubice - dar na podporu dětí a mládeže - výchovu k zodpovědnému a bezpečnému chování v dopravním provozu (na pořízení kol, koloběžek a trojkolek vč. metodických pomůcek a související výbavy - přileb, pumpiček, zvonků, odrazek a světel, a dále na úhradu řidičského výcviku v autoškole pro 1-2 plnoleté děti).
 • Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové - dar na podporu školy - nákup interaktivní tabule pro učebnu informatiky a výpočetní techniky a dalších pomůcek.
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice - dar na vybudování Diagnostického pracoviště fotovoltaických článků v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pro rozšíření praktické formy výuky fyziky, matematiky, elektroniky a měření, a pro výzkumnou činnost pod odborným vedením univerzity.
 • Gymnázium, Pardubice, Mozartova - dar na vybavení chemické laboratoře.
 • Centrum Don Bosco - Salesiánský klub mládeže, Pardubice - dar na podporu dětí a mládeže z ústavní výchovy (kurzy přípravy na život).
 • Gymnázium Pardubice, Dašická 1085 - dar na zlepšení kvality výuky a přípravy žáků v hodinách biologie (učební pomůcky).
 • Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - dar na učební pomůcky pro výuku fyziky (pomůcky pro výklad zákonitostí mechaniky).
 • ACET - Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS, Chrudim - dar na podporu dětí a mládeže, resp. na přednáškovou činnost na školách v Pardubickém kraji o sociálně-zdravotních negativních jevech.
 • ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč - dar na učební pomůcky pro podporu technického vzdělávání žáků (elektronické stavebnice).
 • Klub dětem, Hradec Králové - dar na kulturní program „Veselé léto“ v dětských domovech, léčebnách a nemocnicích.
 • Divadlo 29, Pardubice - dar na kulturní projekt Automatické kulturní mlýny.
 • Východočeská galerie v Pardubicích - dar na podporu kulturní činnosti galerie - výstavy, publikace a doprovodné aktivity týkající se výročí 60 let Východočeské galerie.
 • Divadlo Drak - Mezinárodní institut figurálního divadla, Hradec Králové - dar na podporu kulturní a vzdělávací činnosti („Labyrint draku“) - program pro děti a mládež.
 • ZUŠ Pardubice – Polabiny - dar na podporu kulturní činnosti školy - technické vybavení divadélka Čistírna.
 • Muzeum Východních Čech v Hradci Králové - dar na vědeckou a kulturní činnost muzea - přírodovědecký průzkum „Písčiny v ochranném pásu elektrovodů u obce Čeperka“, výstavu a související činnosti.
 • Východočeské muzeum v Pardubicích - dar na kulturní činnost muzea, tedy na výstavu „Krása motýlích křídel“ (zakoupení kukel tropických motýlů).
 • Galerie moderního umění v Hradci Králové - dar na restaurování dvou venkovních kovových soch Vladimíra Preclíka v Hradci Králové.
 • Městská knihovna Chrudim - dar na kulturní a vzdělávací činnost pro děti a mládež (Příměstské tábory v knihovně,  Modelářský, Indiánský tábor, Kronika Velké Moravy a související aktivity).
 • Krajská knihovna Pardubice - dar na kulturní a sociální činnost - nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké.
 • Územní organizace Svazu diabetiků Pardubice 1 - dar na pohybové aktivity posilující fyzickou kondici zdravotně postižených seniorů diabetiků.
 • Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Hradec Králové - dar na pořízení antidekubitních matrací.
 • Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové - dar na pořízení automatického externího defibrilátoru (AED).
 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti