Upravit stránku
 • Společnost Parkinson, o. s., Klub Pardubice – dar na financování sociálních a zdravotních aktivit klubu v roce 2012.
 • Základní škola Čeperka – dar na pořízení IT vybavení a na pobyt v přírodě ve středisku ekologické výchovy.
 • Východočeské divadlo Pardubice – dar na celoroční provoz divadla a na ceny XII. ročníku GRAND Festivalu smíchu.
 • FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s. – dar na obnovení nástrojového fundusu filharmonie.
 • Univerzita Pardubice dar na financování obohacení fondů Univerzitní knihovny zejména o elektronické informační zdroje, elektronické knihy a odborné tištěné monografie.
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. - okresní výbor Jičín dar na zajištění a realizaci rekondičního pobytu/ů osob postižených roztroušenou sklerózou.
 • Unie výtvarných umělců, oblastní sdruženi Hradec Králové – dar na financování činnosti unie.
 • Obec Dříteč – dar na realizaci  dětského hřiště při nově zrekonstruované budově mateřské školy.
 • Obec Bukovina nad Labem – dar na financování nákladů obce týkajících se oblasti školství.
 • Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – dar na financování nákladů souvisejících s hiporehabilitací, plaváním a dalšími formami terapie dětí se zdravotním postižením raného věku.
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (Hradec králové) – dar na vydávání a distribuci zpravodaje ARCHA.
 • Dětské rehabilitační centrum – Lentilka (Pardubice) – dar na pořízení dětské terapeutické sedačky TOBI 1 s příslušenstvím pro děti se zdravotním postižením.
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, org. Hradec Králové – dar na dramaterapii pro lidi s mentálním postižením.
 • Oddíl tělesně postižených sportovců Hvězda SKP Pardubice – dar na sportovní vybavení a/či rehabilitaci.
 • Česká abilympijská asociace (Pardubice) – dar na vybavení dílen pro handicapované a zakoupení výrobního materiálu pro integrační centrum Kosatec.
 • Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách (Hradec Králové) – dar na nákup stolů na stolní tenis a herního vybavení, které budou sloužit k integraci handicapovaných sportovců.
 • Oblastní charita Hradec Králové – dar na podpůrné terapie (jako hipoterapie, canisterapie, chirofonetika, rehab. plavání) a na pořízení stimulačních a rehab. pomůcek a hraček, příp. na provoz vozidla pro pravidelné návštěvy odb. poradkyň rané péče v rodinách.
 • Oblastní charita Červený Kostelec – Hospic Anežky České – dar na doplnění resuscitačního kufříku o laryngoskop, pořízení analyzátoru krve INR, netbooku s brašnou a 3 GPS navigací pro mobilní hospic.
 • TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. – dar na kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
 • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. (Pardubice) – dar na závěsné zvedací stropní zařízení pro přesun imobilních dětí.
 • Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj – dar na nákup léků pro nemocné v Hospici Chrudim.
 • Rodinné Integrační Centrum o.s. – Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA (Pardubice) – dar na canisterapii pro děti se speciálními potřebami.
 • T.J. Sokol Pardubice I – dar na náklady související se zajištěním účasti na XV. Všesokolském sletu v Praze.
 • SKP – CENTRUM, o.p.s. (Pardubice) – dar na realizaci projektu Cesta poznání – aktivizační činnosti probačního programu formou zážitkové pedagogiky.
 • Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. (Hradec Králové) – dar na nákup vybavení a pomůcek pro nový učební obor „Provozní služby“, který bude zajišťovat vzdělávání osob se zdravotním znevýhodněním.
 • Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice Pasíčka – dar na podporu činnosti Záchranné stanice Pasíčka; náklady spočívají v úhradě veterinární péče, přepravě zvířat, nákupu krmiva atd.
 • Občanské poradenské středisko, o.p.s. (Hradec Králové) – dar na podporu programu dobrovolnictví ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zaměřeném na zlepšení psychosociálních podmínek pacientů.
 • SKOK do života, o.p.s. (Hradec Králové) – dar na vybudování zahrady, která bude sloužit jako tréninkové místo, které umožní mentálně postiženým lidem nácvik zahradnických a úklidových prací.
 • Střední průmyslová škola Chrudim – dar na nákup vybavení pro výuku, tedy software Multisim EDu (elektronická laboratoř pro analogovou a digitální analýzu elektrických obvodů) a projektor.
 • Dětský domov a školní jídelna Nechanice – dar na projekt Příprava na samostatný život a prevence – výukové pobyty dětí z dětského domova.
 • Dětský domov Pardubice – dar na vybudování cvičných kuchyní pro rodinnou výchovu dětí.
 • Klub rodičů tanečního oboru ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové – dar na realizaci představení Znamení zvěrokruhu (zúčastní se i handicapované děti).
 • Gymnázium Boženy Němcové (Hradec Králové)  – dar na nákup počítačového SW a HW pro potřeby výuky.
 • Gymnázium Dašická (Pardubice) – dar na podporu  53. ročníku celostátního kola fyzikální olympiády a na podporu výuky technických předmětů na gymnáziu.
 • Všemi vjemy, o.s. (Hradec Králové) – dar na vybudování dětského hřiště v přírodním stylu a případné učební a jiné pomůcky.
 • Klub Dětem, o.s. (Hradec Králové) – dar na podporu projektu „Veselé léto“ – divadelní a kreativní činnost v nemocnicích, léčebnách a dětských domovech v PA a HK kraji.
 • Krajská knihovna v Pardubicích – dar na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké.
 • Muzeum Východních Čech v Hradci Králové – dar na restaurování unikátních historických velkoformátových školních obrazů z poč. 20. století.
 • Východočeské muzeum v Pardubicích – dar na tiskové a reprografické práce týkající se výstavy pod pracovním názvem „Pernštejnské Pardubice (1491-1560)“.
 • Městská knihovna Chrudim – dar na realizaci tzv. příměstských táborů.
 • Český červený kříž Hradec Králové – dar na nákup resuscitačního kombinovaného modelu pro výuku první pomoci.
 • Český červený kříž Chrudim – dar na projekt Prevence první pomoci, tedy na vytvoření domina prevence úrazů (děti z MŠ) či na nákup zdravotnického a maskovacího materiálu pro názorné ukázky ošetřování poranění.
 • Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice - dar na nákup vybavení pro obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (přepěťové ochrany a proudové chrániče).
 • Chrudimská nemocnice, a.s. - dar na financování nákupu zdravotnického přístroje pro potřeby nemocnice (kardiotokograf pro porodnické oddělení).
 • Pardubická krajská nemocnice, a.s. - dar na pořízení porodnického lůžka pro Porodnicko-gynekologickou kliniku.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové - dar na úhradu elektrického dermatomu a Mesh dermatomu vč. příslušenství a 2 ks sterilizačních boxů pro oddělení dětské chirurgie a traumatologie.
 • PROZRAK občanské sdružení - dar na financování nákladů týkajících se preventivního vyšetření zraku u dětí v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Chrudim.
 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje - dar na zajištění systému pro zabezpečení tísňové výzvy v krizové situaci.
 • Komorní filharmonie Pardubice - dar na zajištění koncertní sezony filharmonie v roce 2012.
 • Univerzita Hradec Králové - dar na nákup knihovnických databází a infomačních zdrojů a na stipendia.
 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti