Upravit stránku
 • Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj - dar na pořízení ultrazvukového diagnostického přístroje, který bude sloužit potřebám nemocných v hospici Chrudim.
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice - dar na financování projektů pro mládež zaměřených na výuku první pomoci a zdravý životní styl a na materiální vybavení humanitární jednotky ČČK Pardubice.
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., OV Jičín - dar na zajištění a realizaci rekondičního pobytu postižených roztroušenou sklerózou, na nákup zdravotních a cvičebních pomůcek a na zajištění případných dalších aktivit či potřeb ve prospěch pacientů s roztroušenou sklerózou.
 • Společnost Parkinson, o.s. - Klub Pardubice - dar na financování sociálních a zdravotních aktivit pardubického klubu.
 • Východočeské divadlo Pardubice - dar na celoroční provoz divadla a na ceny XI. ročníku GRAND Festivalu smíchu.
 • FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s. - dar na obnovení nástrojového fondu filharmonie.
 • Komorní filharmonie Pardubice - dar na zajištění koncertní sezony filharmonie.
 • Smetanova Litomyšl, o.p.s. - dar na zajištění a realizaci hudebnětanečního projektu pod názvem Stravinskij-Orff, který bude v červnu 2011 součástí 53. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl.
 • Unie výtvarných umělců, oblastní sdruženi Hradec Králové - dar na činnost unie.
 • Univerzita Pardubice - dar na obohacení fondů Univerzitní knihovny o elektronické zdroje, elektronické knihy a databáze a o nové tištěné odborné knihy.
 • TJ Sokol Opatovice nad Labem o.s. - dar na podporu činnosti mládežnických družstev (zejména náklady na dopravu a sportovní vybavení).
 • Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Želivák Hradec Králové - dar na nákup materiálu potřebného pro Východočeskou výpravu Jamboree 2011 a jeho dopravu do místa konání mezinárodního skautského setkání ve Švédsku a zpět.
 • Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - dar na hiporehabilitace, plavání a další formy terapie dětí se zdravotním postižením raného věku.
 • Mateřská škola Slunečnice (Hradec Králové) - dar na zakoupení koloběžek, tříkolek, odrážedel a značek se semaforem za účelem zprovoznění dopr. hřiště v prostorách zahrady MŠ.
 • Dům sociálních služeb Slatiňany - dar na nákup 2 ks sprchových vozíků do koupelového bazénu.
 • Most do života (Pardubice) - dar na ozdravný pobyt v lázních pro mentálně postižené.
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (Hradec králové) - dar na vydávání a distribuci zpravodaje ARCHA.
 • Dětské rehabilitační centrum - Lentilka ( Pardubice) - dar na pořízení speciálního polohovacího zařízení SÁRKA s příslušenstvím.
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, org. Hradec Králové - dar na dramaterapii pro lidi s mentálním postižením.
 • Oddíl tělesně postižených sportovců Hvězda SKP Pardubice - dar na sportovní vybavení.
 • Česká abilympijská asociace (Pardubice) - dar na vybavení dílen a dalších prostor pro handicapované pro nové centrum sociálních aktivit Kosatec – tedy na zakoupení výrobního a ost. materiálu.
 • Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách (Hradec Králové) - dar na tréninkového robota pro hendikepované děti, míčky a ostatní herní vybavení.
 • Oblastní charita Pardubice - dar na pořízení polohovacích postelí, antidekubitních matrací a příp. další zdr. vybavení pro domácí hospicovou péči.
 • Oblastní charita Hradec Králové - dar na přípravu nových prostor střediska rané péče Sluníčko.
 • Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa - dar na zvedací kazetu k závěsnému systému pro transport imobilních pacientů.
 • TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - dar na kompenzační pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
 • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. (Pardubice) - dar na závěsné zvedací stropní zařízení s převěšovacím motorem pro transport hendikepovaných osob.
 • Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. (Hradec králové) - dar na pracovní stoly, příp. další vybavení (dovybavení nově připravovaného objektu pro praktickou školu pro žáky s kombinovanými vadami).
 • Obchodní akademie Chrudim - dar na projekt Spolu bez bariér.
 • Pardubický dětský sbor, o.s. - dar na náklady související s realizací Mezinárodní festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů Pardubice 2011.
 • ACET ČR, o.s. (Chrudim) - dar na projekt Zvol si život.
 • Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - dar na nákup mikroskopů.
 • Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové - dar na nákup mikroskopů a elektronického okuláru.
 • Gymnázium Mozartova, Pardubice - dar na nákup žákovského experimentálního modulu Elektřina 1, žákovského napájecího zdroje, víceúčelového měřicího digitálního přístroje.
 • Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové - dar na realizaci výukové cesty studentů a pedagogů do SRN - projekt "Poznání a osobní prožitek jako prevence nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu" – expozice Ravensbrück, Wannsee, Berlín – Památník zavražděných evropských Židů, Židovské muzeum ...
 • Gymnázium Dašická, Pardubice - dar na nákup binokulárního mikroskopu, digitálního mikroskopu a sady preparátů z botaniky, zoologie a biologie člověka.
 • Klub Dětem, o.s., Hradec Králové - dar na projekt „Veselé léto“ – divadelní a kreativní činnost v nemocnicích, léčebnách a dětských domovech v PA a HK kraji a na projekt "Daruj svou náruč“ – mladí dobrovolníci (15-20 let) dojíždí do Dětského centra Veská.
 • ZUŠ Bonifantes, Pardubice - dar na podporu přípravných ročníků ZUŠ - pořízení kopírky s třídičkou a vybavení pro výuku.
 • Krajská knihovna v Pardubicích - dar na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké.
 • Muzeum Východních Čech v Hradci Králové - dar na realizaci výstavy „Cizinci a vetřelci v naší přírodě“.
 • Městská knihovna Chrudim - dar na realizaci tzv. příměstských táborů - jednodenní tábory ve šk. roce i o prázdninách zaměřené na roční období a vybrané aktivity + propojení s literaturou, podpora čtenářství a pomoc rodičům v době prázdnin.
 • Český červený kříž Hradec Králové - dar na vydání příručky „Pět minut pro život“.
 • Český červený kříž Chrudim - dar na náklady na letáky o první pomoci a na nákup zdr. materiálu.
 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – dar na nákup dvou počítačových serverů pro potřeby Krajského zdravotnického operačního střediska.
 • Chrudimská nemocnice, a. s. – dar na pořízení monitorů životních funkcí pro dětské oddělení nemocnice a na pořízení dalšího technického vybavení tohoto oddělení.
 • Wheelchair Basket Studánka Pardubice, o.s. – dar na pořízení speciálního vozíku pro vozíčkáře – hráče basketbalu.
 • Univerzita Hradec Králové - dar na nákup elektronických knihovních databází a na financování stipendií/odměn úspěšných studentů.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – dar na nákup operačních přístrojů pro ortopedickou kliniku.
 • Občanské sdružení PROZRAK – dar na financování nákladů týkajících se preventivního vyšetření zraku u dětí v mateřských školách v obcích Čeperka, Dříteč a Opatovice nad Labem.
 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti