Upravit stránku
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové – příspěvek na velkokapacitní centrifugu pro Transfuzní oddělení FNHK
  • Nemocnice Pardubice – dar na   flexibilní fibroskopy
  • Nemocnice Chrudim – dar na telemetrii
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje - dar na dispečerský systém
  • Svaz diabetiků ČR, územní organizace Pardubice II - dar na pohybové aktivity
  • Hospic Chrudim - dar na paliativní stacionář
  • Svaz postižených civilizačními chorobami Jičín - dar na rekondice
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim  - dar na rozšiřování znalostí pro poskytování první pomoci, vybavení, besedy
  • Svaz diabetiků ČR, územní organizace Pardubice I - dar na rekondiční pobyt diabetiků
  • Statutární město Pardubice - dar na bezbariérové sociální zařízení organizace Mirea
  • Rodinné integrační centrum Pardubice - dar na účely sociální, zdravotní a podporující děti a mládež
  • Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové - dar na světelný panel a sady učebních materiálů pro těžce zrakově postižené
  • TJ ČECHIE Hradec Králové, z.s. - dar na turnaj zdravotně postižených ve stolním tenisu  "O pohár města Hradec Králové"
  • Spolek Daneta Hradec Králové - dar na    bezbariérové úpravy
  • Oblastní charita Hradec Králové - středisko Sluníčko - dar na podpůrné terapie (raná péče)
  • MŠ Slunečnice Hradec Králové - dar na projekt "Hravé cvičení"
  • Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. - dar na podpůrné terapie a aktivity pro zdravotně postižené děti
  • ABATAB, spolek pro péči o rodinu, Pardubice - dar na výlet v rámci aktivizačních služeb
  • Sirius, z.s., Pardubice - dar na ochranné kombinézy a obuv pro psovody-záchranáře
  • Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s., Hradec Králové - dar na projekt "Deset let divadelního souboru Slunovrat"
  • Oblastní charita Pardubice - dar na polohovací lůžka pro odlehčovací zařízení Červánky
  • Lentilka Pardubice - dar na asistence pro děti s poruchou autistického spektra
  • Atletika Bez Bariér Pardubice - dar na sport zdravotně postižených, parapohár
  • Tamtam Pardubice - dar na kurz pro děti s vadou sluchu
  • APOLENKA z.s., Pardubice - dar na péči o hiporehabilitačního koně a činnost spolku
  • Sportovní klub vozíčkářů NEZLOMENI z.s., Pardubice - dar na turnaj ve stolním tenise vozíčkářů
  • Česká abilympijská asociace, z.s. – dar na materiálové vybavení dílen pro handicapované (Integrační centrum Kosatec Pardubice)
  • TyfloCentrum Pardubice – dar na cvičnou kuchyň pro zrakově postižené
  • Spolek Hurá na Výlet!, Chrudim – dar na výlety pro seniory a osoby se ZTP
  • Most pro o.p.s. Pardubice – dar na letní tábor pro děti cizinců
  • ALHELP Hradec Králové – dar na nájezdovou plošinu pro handicapované rybáře
  • Domov U Biřičky Hradec Králové – dar na aktivity pro seniory
  • Univerzita Pardubice – dar na knihy a informační zdroje pro univerzitní knihovnu
  • Univerzita Hradec Králové – dar na knihovní databáze a stipendia
  • ZŠ Opatovice nad Labem – dar na vybavení  jídelny novými stoly a židlemi
  • ZŠ Čeperka – dar na školní pobyt v přírodě
  • ZŠ a MŠ Dříteč ­– dar na  interaktivní výukovou tabuli
  • AFK Opatovice nad Labem – dar na mládežnický fotbal    
  • TJ Sokol Opatovice nad Labem – dar na národní házenou -mládež
  • Klub Dětem Hradec Králové – dar na kulturní program v dětských léčebnách, nemocnicích a domovech
  • TJ Sokol Nový Hradec Králové – dar na Všesokolský slet 2018
  • Spolek přátel dětí dětského domova v Nechanicích – dar na integračně výchovné pobyty
  • DELTA-Střední škola informatiky a ekonomie s.r.o. – dar na studentské projekty
  • Dětský domov Pardubice – dar na táborové a ozdravné pobyty pro děti
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice – dar na studentský projekt
  • ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč – dar na učební pomůcky OZOBIT BIT pro MŠ
  • Gymnázium Mozartova Pardubice – dar na studentský projekt
  • Východočeské divadlo Pardubice – dar na podporu kulturní činnosti
  • Komorní filharmonie Pardubice  ­– dar na podporu kulturní činnosti
  • Filharmonie Hradec Králové o.p.s. – dar na obnovu nástrojového fundusu
  • Unie výtvarných umělců, obl. sdružení Hradec Králové – dar na podporu kulturní činnosti
  • NUUK, z.s. Hradec Králové – dar na projekt "NUUK kulturní"
  • Dobré divadlo Litomyšl – dar na projekt Nábřeží řemeslníků v Hradci Králové
  • Divadlo Exil, z.s. Pardubice – dar na pořádání divadelních představení, koncertů a výstav
  • Regionální muzeum v Chrudimi   – dar na projekt edukačních programů Living history
  • Východočeské muzeum v Pardubicích – dar na open air festival PERNŠTEJN(L)OVE
  • Knihovna města Hradec Králové – dar na projekt Vzpomínka na vzpomínku, nákup literatury
  • Obec Borek – dar na podporu sportu, dětí a mládeže
  • Obec Bukovina – dar na kulturu, sport
  • Obec Čeperka – dar na   financování školství (ZŠ a MŠ)
  • Obec Dříteč – dar na požární ochranu, ekologické účely, na podporu dětí
  • Obec Hrobice – dar na požární ochranu
  • Obec Opatovice nad Labem – dar na požární ochranu
  • Obec Rokytno, část Zástava – dar na herní prvky na hřišti
  • Obec Újezd u Sezemic – dar na   požární ochranu
  • Obec Vysoká nad Labem – dar na školství
  • PROZRAK Pardubice – dar na preventivní vyšetření zraku dětí a vybavení pro následnou péči
  • Společnost Parkinson, o.s. Pardubice – dar na činnost, cvičení
  • Obec Němčice – dar na  kulturu, děti a mládež
  • SHK Pardubice – dar na  pardubický sledge hokej
  • Obec Ráby – dar na sborník o historii obce
  • Péče o duševní zdraví Pardubice – dar na Týdny pro duševní zdraví 2018
  • Amalthea Chrudim – dar na vzdělávací a terapeutické služby
  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.