Upravit stránku
 • Česká abilympijská asociace o.s. (Pardubice) – dar na dílny pro handicapované - zakoupení materiálu pro tréninkovou restauraci, truhlářskou, keramickou a šicí dílnu
 • Základní škola a Mateřská škola PROINTEPO (Hradec Králové) - dar na vybudování třídy pro žáky s tělesným postižením
 • Oddíl tělesně postižených sportovců Hvězda SKP Pardubice – dar na pořízení upravených vrhačských stolic pro potřeby vrhačů vozíčkářů - 2 ks, podpora školského parapoháru
 • Rodinné Integrační Centrum o. s. (Pardubice) – dar na financování pravidelného setkávaní rodičovských skupin rodin dětí s poruchami autistického spektra a zajištění péče o tyto děti v době konání rodičovské skupiny a využití služby léčebné muzikoterapie
 • Hospic Chrudim z.ú. - finanční příspěvek na stavební projekt denního centra pro onkologicky nemocné při Hospici Chrudim
 • Občanské sdružení Salinger (Hradec Králové) – příspěvek na zajištění doučování sociálně znevýhodněných dětí v jejich přirozeném prostředí (rodině) za účelem podpory školní úspěšnosti dětí a posilování kladného vztahu dětí i rodičů ke škole, vzdělávání a dalšímu studiu
 • MŠ, ZŠ a SŠ Daneta (Hradec Králové) – dar na podporu tréninkového bydlení - příprava mladistvých se zdravotním postižením na samostatný život, resp. příprava na pobyt v mimo rodinném prostředí
 • Oblastní charita Hradec Králové - Středisko rané péče Sluníčko - dar na doprovodné terapie a pomůcky pro děti s postižením - hipoterapie, canisterapie, chirofonetika, pomůcky ...
 • Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. – bude darován zánovní automobil na projekt AUTEM DO RODIN, tedy na průběžné zajištění služeb rané péče pro řadu rodin v rámci celého Pardubického kraje
 • Tyfloservis (Hradec Králové) – příspěvek na zpřístupnění prostor ambulantního střediska pro poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením
 • Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje – příspěvek na cestovné na výjezdy, dovybavení GPS, mítink kynologických záchranných týmů
 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (Pardubice) – dar na didaktické pomůcky a výtvarné potřeby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
 • Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA - hiporehabilitace (Pardubice) – příspěvek na provozní náklady na hiporehabilitačního koně - ustájení, kování, veterinární péče
 • Základní škola a Praktická škola Svítání, Pardubice – dar na projekt Pracujeme s vámi, pracujeme pro vás – praxe handicapovaných v prostředí co možná nejvíce podobnému běžnému pracovnímu prostředí
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě – příspěvek na vydávání a distribuci zpravodaje Archa
 • o.s. Heřmánek (Hradec Králové) – dar na projekt Muzikohraní pro hendikepované děti
 • Rytmus Chrudim – dar na projekt Žít svůj sen - nalezení práce pro postiženého klienta a jeho příprava na trh práce
 • Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách (Hradec Králové) - Integrace hendikepovaných sportovců prostřednictvím stolního tenisu – dar na zastínění malé tělocvičny
 • Tyflocentrum Pardubice – dar na projekt Pro zdraví - sportovní aktivity pro těžce zrakově postižené, např. cyklovyjížďky na tandemových kolech
 • MIREA denní stacionář, o.p.s. (Pardubice) - podpora hudebních aktivit klientů stacionáře (pořízení hudebních nástrojů)
 • Dětské rehabilitační centrum Lentilka (Pardubice) - vytvoření a vybavení herního koutku na zahradě Lentilky, který by dětem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením poskytl stimulující a bezpečné místo nabízející pestré herní prvky a pomůcky vhodné pro jejich pobyt na zahradě - stavební a motorické prvky, grafomotorické desky, polohovací pomůcky
 • KLUB ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ, NA STŘEZINĚ 1042 - podpora tradiční celostátní soutěže pro žáky uměleckých škol i mladé amatéry v komorní hře na kytaru – Hradecké Guitarreando 2015
 • ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč - vybudování bezpečnostního povrchu mlhoviště na zahradě mateřské školy technologií SmartSoft a pořízení konstrukcí na korfbal pro ZŠ
 • Centrum Don Bosco - Salesiánský klub mládeže (Pardubice) – dar na kurzy přípravy na život pro děti a mládež nejen z dětských domovů
 • Dětský domov Pardubice – dar na vybavení na rekreační a ozdravné pobyty dětí
 • NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích – příspěvek na pedagogickou asistenci pro žáky s poruchami učení a chování
 • Dětský domov a školní jídelna Nechanice – dar na integračně výchovné pobyty dospívajících dětí umístěných v domově pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí - příprava na život mimo dětský domov
 • Skautské středisko Šestka Pardubice – příspěvek na podsadové stany
 • Divadlo 29 (Pardubice) – příspěvek na SITE SPECIFIC FESTIVAL V AREÁLU BÝVALÉ VOJENSKÉ PLOVÁRNY A STŘELNICE NA CHRUDIMCE - výtvarné, hudební, zvukové a pohybové intervence do veřejného prostoru, citlivě reagující na konkrétní místo, situaci, podnět (tzv. site specific). Přednášky, diskuse a prezentace pracující s tématem vody ve městě, přírody ve městě, historií a pamětí dané lokality. Představení dané lokality v kontextu projektu Náhrdelník Chrudimky.
 • Státní okresní archiv Pardubice - dar na výstavu s pracovním názvem Pardubice v 1. světové válce - podzimní výstava se zaměří především na každodenní život obyvatel města a jeho okolí v období 1. světové války. Výstava si všimne válečné výroby a průmyslu, zásobování obyvatelstva, zmíněn bude také vliv válečných událostí na vzdělávání a život dětí. Stranou nezůstane ani sociální péče o rodiny padlých a nemajetné a způsoby, jakými se projevovala vzájemná solidarita (např. sbírky). Připomenut bude příliv uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Zvláštní pozornost bude věnována existenci válečného lazaretu Karanténa a poskytování zdravotní péče, případně také péči o válečné invalidy.
 • Knihovna města Hradce Králové – dar na projekt "Knihovna bez bariér“ – půjčování didaktických pomůcek. Cílem je zavedení nové služby Lekotéka - půjčování pomůcek pro děti se speciálními potřebami.
 • Krajská knihovna Pardubice – dar na projekt S pohádkou do světa fantazie 2 - příměstský tábor, arteterapie, muzikoterapie
 • Regionální muzeum v Chrudimi – dar na projekt Cesta do minulosti - projekt edukačního programu ke stejnojmenné archeologické výstavě - zaměřeno na aktivní využití dětmi
 • Východočeská galerie v Pardubicích – dar na výstavu Michaela Kukovičová a Baobab - interaktivní herní prvky, ilustrátorská soutěž
 • Městská knihovna Chrudim - dar na projekt pro děti Prázdninové čtvrtky s … hosté z různých oborů
 • Územní organizace Svazu diabetiků Pardubice 1 – dar na pohybové aktivity posilující fyzickou kondici zdravotně postižených seniorů diabetiků
 • Roska Hradec Králové – příspěvek na rekondiční pobyt a hiporehabilitaci nemocných roztroušených sklerózou
 • Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové – příspěvek na sadu pracovních oděvů
 • Svaz tělesně postižených v ČR, MO Pardubice Sever – příspěvek na rekondiční pobyt
 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti